Първа снимка на "енергийната природа" на електрона беше направена от група учени от шведския университет на гр. Лунд.

Снимката на елементарната частица е публикувана в седмичника "Обзървър". "Портретът" на електрона представлява десет концентрични кръга, които са неговото енергийно изражение. В работата си учените са използвали сложен фотокомплекс, включващ лазер, спектрометър и стробоскоп.

Снимките са правени на висока скорост през кратки промеждутъци от време в момент на ярко избухване на светлина, предизвикващо разпадане на атоми и отделяне на електрони.

Последните попадали на специална мишена. Получените в момента на удара в мишената многобройни снимки на елементарните частици след това са били наложени една върху друга. В резултат учените са получили първото фотоизображение на електрона, отбелязва "Обзървър".