Окръжният прокурор на Плевен Марио Василев:


Кой отговаря, г-н Василев, да си представим, че сме в американски филм или в английски, френски, германски. Кой отговаря в България за това разследване? Кой е човекът, който застава пред всички медии и казва всеки ден - сутрин, обед и вечер, това направихме, сега ще направим следващото, за да намерим истината?

Сега, аз бих могъл да говоря не от позицията на един зрител на американски или други филми, а от позицията на българския закон, тъй като нашият законодател е определил съобразно функциите и компетенциите при един такъв тежък инцидент, при образувано досъдебно производство, както е в случая, основният орган, който отговаря за разследването и естествено резултатите и впоследствие евентуално за дирене на някаква отговорност, това е обвинението - българската прокуратура.

Кой точно прокурор? Вие ли отговаряте като окръжен прокурор на окръга, в който е станало произшествието?

Сега, аз лично не мога да отговарям, тъй като аз съм административен ръководител, окръжен прокурор и, разбира се, знаете, че аз имам повече административно-координационни функции във връзка с работата на прокуратурата. Но в Плевенската окръжна прокуратура има създадена организация за дежурство на прокурори и също специализация на прокурори за разследване на съответен вид престъпления. В случая с тъжния инцидент, който стана на 29 февруари, т.е. 28-ми срещу 29-ти през нощта, дежурен прокурор беше заместник-окръжният прокурор Валери Мирчев, който с оглед графика на дежурствата и дори с добрите. . . добрата компетентност, която има, тъй като той преди да стане прокурор беше и следовател, просто му се гласува доверието да бъде наблюдаващ прокурор по делото.

Значи, Валери Мирчев отговаря. Добре, а той има ли. . .

Валери Мирчев, да.

Според вас добра ли е българската. . . Този човек случвало ли се е да разследва такова тежко транспортно произшествие? Той може би е отличен специалист в определени области.

Сега, аз нямам преки впечатления от преходната, от предходната дейност на колегата като следовател какъв точно тип дела е имал. Но от пряката ни работа и от становището на колегите, с които съм разговарял от следствието, тъй като и аз съм бил следовател, но поради обективни причини не сме се засекли заедно в Плевенската окръжна следствена служба, има изключително добри отзиви за него като прокурор, който целенасочено и доста добре води съответните разследвания. А сега в качеството му на наблюдаващ прокурор смятам, ще осъществи в пълен обем всички негови. . .

Тоест от това. . .

. . . добри качества.

От това, което обяснявате, г-н Василев, излиза, че българската система, както казвате, законодателят така е определил, е на пълен късмет кой ще се падне, за да разследва такава тежка. . .

Не е точно така. . .

. . . такъв тежък инцидент.

Отново ви казвам. . .

Той бил дежурен и той затова сега ще разследва.

Отново ви казвам, значи, ние на териториална. . . териториалната ни компетентност, съответно за определен вид престъпление има и специализирани прокурори. Но тъй като г-н Мирчев е компетентен и самият той е заместник-окръжен прокурор, има много опит и стаж, просто му гласувахме доверието. Поради съвпадението, че е бил дежурен…

Не, ясно. Имаме. . .

. . . той първи. . .

. . . късмет с него.

. . . отиде на местопроизшествието и му гласувахме доверие да остане наблюдаващ по делото прокурор.

Каква е ролята на следствието? Знаете ли, аз бях неприятно изненадан във вторник вечер, към 6.30, включвам следователя Георги Илиев да разкаже докъде са нещата в следствието. Ами, той от мен разбра това, което от сутринта знаеше цяла България, че жертвите са девет. Така, искрено се изненада. Бяха вече официално обявени.

Сега. . .

И този човек, той разследва нещо дето не знае всъщност какво разследва. . .

Искам. . .

. . . осем или девет разследва.

Искам да ви обясня една подробност, която вероятно, тъй като много хора не са запознати с този проблем, сега искам да го изясня веднъж завинаги.

Да изясним. . .

Този тип престъпления. . .

. . . защо главният разследващ не знае.

. . . с изменение на Наказателно-процесуалния кодекс от средата на 2006 година минаха задължително за разследване, това е волята на законодателя, на т.нар. полицейски дознатели, т.е. полицейски дознатели с функциите на разследващи органи. От този момент, след влизане на новия НПК следователите, било то от окръжните следствени служби или Националната следствена служба, които се занимаваха до този момент с разследване на такъв тип престъпления, вече нямаха такава компетентност и нямат. И едно използване на следовател за разследване на такова престъпление, просто събираните от него доказателства, ако няма санкциониране от някакъв друг магистратски орган, просто няма да имат необходимата процесуална и доказателствена стойност.

Ами, тогава тези следователи. . .

А привличането. . .

. . . защо се обаждат изобщо?

Привличането на г-н Илиев от Националната следствена служба стана във връзка с обстоятелството, че това е най-компетентният и специализиран следовател да разследва транспортни произшествия, произшествия, които се случват в системата на Българските държавни железници. Тоест неговият опит трябваше по някакъв начин ние да го използваме като методическа помощ, за да помага на разследващите дознатели, които... фактически основният разследващ дознател това е дознателят Мария Вълкова, която е от Транспортна полиция - Мездра. . .

И кой трябва да ги контролира всички тези помагащи? Защото. . .

Моля?

Кой трябва да ги координира всички тези помагащи на разследването. . .

Значи. . .

. . . та този дето примерно помага да знае все пак какво разследва, нали, че са девет, а не осем жертвите.

Сега, нека да не изпадаме в подробности. Пак ви обяснявам. . .

Ами, бих казал, че един човек  умрял не е подробност.

. . . следователят от Националната следствена служба има помощни методически функции. Той помага със съвети, образно казано. Значи, разследващите органи са други. Разследващият орган, наблюдаващият прокурор от основната прокуратура, на която се води делото за разследване, както в случая Плевенската окръжна прокуратура, осъществяват непрестанна координация и взаимодействие с всички останали органи, ангажирани по случая, включително и с наблюдаващите прокурори от Апелативна прокуратура Велико Търново и Върховна касационна прокуратура от съответния отдел, за където има определен прокурор от най-висш ранг, който следи нещата и помага методически или оперативно във връзка с някои наши искания, които ние. . .

Кой е определеният във Върховна. . .

. . . но трябва да са централизирани.

Кой е определеният висш прокурор?

Определеният висш прокурор от Върховна касационна прокуратура, това е г-н Тома Томов, който е началник на сектор "Досъдебно производство" във Върховна касационна прокуратура, с който постоянно поддържаме пряк контакт, връзка и съответно оказване методическа или друга помощ за проблемите, от която ние се нуждаем. Включително интерес към делото, както знаете, тъй като има голям обществен интерес и се работи интензивно, се проявява от всички, от г-н главният прокурор и заместниците, включително и пред. . .

Добре, а какво е обяснението, че успоредно трябва да се прави, според българските закони, разследване и от транспортната администрация, която една седмица обаче съдебната администрация не я пуска? И какво ще оглеждат сега те една седмица. . .

Разбрах въпроса.

. . . по-късно на вагона?

Значи, в стандартите на всички европейски страни освен диренето на наказателна отговорност от съответните магистратури, които са независими от съответната изпълнителна власт, както в случая съобразно нашето законодателство, самите ведомства, дори и според стандартите на Европа, са длъжни да си направят своя
вътрешно-ведомствена проверка по съответния случай. Т.е. те трябва да си направят и те проверка с доклад. Защото, съгласете се, някакво нарушение, инцидент или някакъв друг проблем, който. . .

Да, може да няма виновни.

. . . се случва в някакво ведомство, трябва, трябва да се проучи и може да се потърси дисциплинарна отговорност, промяна на . . .

Или нещо да се подобри.

. . . регламентации и т.н.

Е, добре, обаче. . .

Това е стандартно в Европа.

А защо не разследвате. . .

Те са длъжни. . .

. . . в смисъл заедно. . .

Длъжни са. . .

. . . заедно да имате достъп? Защото излиза. . .

Моля?

Излиза сега, че нали, вашите хора, става дума на съдебната власт - дознатели. . . Така.

. . . цяла седмица са ходили, проверявали по вагона неща и сега ще ги пуснат на втора ръка, вече може много следи да се изчезнали.

Значи, ако можете вие. . .

Нещо не е координирано.

Ако можете вие да различите едно каране на автомобил с превишена скорост, което е административно нарушение, и едно, един инцидент, при който автомобилът е блъснал пет-шест човека, естествено, че на мястото първо трябва да отидат органите, които се занимават с престъплението. А считам, че един такъв огромен пожар, с толкова жертви, просто влиза тежката артилерия, това са магистратите, разследващите органи на досъдебното производство. Всички останали неща просто трябва да изчакат. Но аз мисля, че имаме изключително добра координация и с Министерство на транспорта. И във възможните форми ние ще осигурим достъп, без да се попречи по някакъв начин или на нас, или на тях да се изкриви обективната действителност и находките при огледа на местопроизшествието. Значи, вие преди малко казахте ходят едната... не ходят, г-н водещ, работят интензивно, не спят ден и нощ и следователи, които дават методическа помощ, и разследващите полицейски дознатели, и прокурорът. Дори и в момента там отново тече оглед, защото нещата са изключително сложни, изключително трудни са за доказване. И аз разбирам, че има изключително силен обществен интерес към случващото се. Но разберете, че ние трябва да работим с доказателства. . .

Стигаме тогава до ключовия въпрос, г-н прокурор. Какво откри тежката артилерия на българското разследване до този момент?

Така, тежката артилерия. . .

Както вие я определихте.

. . . в един такъв случай. . .

Цяла седмица чакаме да кажете нещо.

Така, така. Значи, досъдебното производство по закон е двумесечно разследване. В срока на два месеца, като естествено има удължаване на сроковете, магистратите трябва, органите на досъдебното производство трябва да установят причините, условията, виновните лица и т.н. Значи, случаят е такъв, че всяко едно бързане, аз разбирам, че обществото бърза и прокуратурата също бързи и наистина иска да установи нещата, но това не зависи само от. . .

Добре, задавам ви конкретен въпрос. . .

В своите, в своите издирвания прокурорите. . .

. . . ключов въпрос. . .

. . . тъй като нямат технически познания, се назначават маса експертизи по находките, веществените доказателства на местопроизшествието и се проверяват версиите. . .

Сега ще ви кажа защо бързаме. Има въпрос, ключов, на който трябва да отговорите еднозначно и да се спре със шикалкавенето. Тероризъм ли е това? Защото, ако това са терористи, значи ние трябва още сега на всички гари да вземем мерки, за да не ни взривят и друг влак. Цяла седмица в България, първо, никой не се сещаше, после започнаха да казват. . .

Не е така. . .

. . . на петия ден отишли антитерористи. . .

Това не е така. Именно защото се появиха много специалисти, всякакви, някои казвам в кавички, други, които нямат пряк поглед върху нещата. . .

Изключена ли е терористичната версия?

. . . се създава една такава психоза. Значи, обяснявам, още от първия момент ние сме длъжни да мислим най-лошото. Това беше една от версиите, когато се работи. Много органи и институции са включени в тази дейност.

Изключена ли е?

Не е необходимо да казвам гласно някои неща, тъй като има следствена тайна. Второ, във връзка с това бяха направени доста изследвания, като мога сега изрично да заявя, че от експертизата, направена от служители, вие ги наричате антитерористи, те са специализирани служители със специална техника, беше направено измерване за търсене на специфични вещества, които са дериват, остатъци или някакви други частици, които водят до извода, че става въпрос за взривни материали.
Такова нещо категорично няма, т.е. с абсолютна сигурност ние можем да кажем, че пожарът не е възникнал вследствие на взрив, т.е. взрив, причинен от тротил, динамит, амонити и такива вещества. Сега, пожар обаче може да възникне по други причини.

Т.е. версията за тероризъм, г-н прокурор, е изключена?

Каква е разликата. . . за да говорим за терористичен акт, ние трябва да имаме субективен умисъл или информация, т.е. ние трябва да работим с информация от човешкия фактор, т.е. досега някакви съобщения да са се чули, някой да е поемал ангажимент за такива неща - не. Един терористичен акт може наистина не само с взрив да бъде осъществен, но може да бъде осъществен с палене. При положение, че до този момент на събраните, било главно най-вече на които вярваме, и други веществени доказателства, ние не можем да правим един категоричен извод, да кажем "да".
Значи, аз не мога и не искам да се ангажирам в този момент с категорично становище, защото съм юрист. Ние, юристите, казваме така: дайте ни фактите, ние ще ви дадем правото. При положение, че в момента се разпитват над сто човека, при положение, че в момента вървят експертизи, при положение, че ние още не сме наясно с. . . не е изготвена комплексната експертиза, която ще ни даде отговор на въпроса, това са хора хабилитирани преподаватели. . .

И колко време трябва да се прави една такава комплексна експертиза?

. . .докато те не ни го кажат, ние не можем да се ангажираме пред обществото с някакъв категоричен отговор.

Не, все пак за тероризма е важен въпросът. Значи, ако. . .

Не знам във вашето съзнание какво, какъв е смисълът на тероризма.

Умишлен палеж.

Аз мога да ви задам, да ви отговоря с един въпрос. Ако един пироман запали една къща, това тероризъм ли е?

По българския наказателен кодекс тероризъм ли е?

Значи, тероризмът си има определен текст в Наказателния кодекс. Делото не е образувано за тероризъм, тъй като засега ние нямаме достатъчно доказателства за това, но ние работим по темата и ако се установи, че това е така, ние... практически събраните доказателства ще ни насочат. . . Работи се от много страни и просто аз искам да внеса едно успокоение, надали това ще бъде това, но това е мое лично мнение, разбирате ли ме, и аз мисля, че не бива да се всява някаква паника. По принцип най-много се вярва на свидетелите очевидци, тъй като при един пожар абсолютно всичко изгаря, изключително трудно е да се направи възстановка на местопроизшествието преди момента на възникването му. Досега от очевидци на инцидента, от техните отношения, от разпитаните свидетели такива факти и обстоятелства няма. Значи, недобросъвестни лица се обаждат в определени случаи, установява се, че те или се водят на психо някакви отчети, или някакви недоброжелателни изказвания с цел експлоатация на темата и внасяне на смут. Аз мисля, че повече е терор това, което се прави в някои медии, да се говори със сигурност, че това е терористичен акт, че са гръмнали бомби и т.н., отколкото другото - съвсем спокойно да се изчакат органите да си свършат работата. Защото не се ли изчакат органите да си свършат спокойно работата, нещата наистина ще станат сложни, като изобщо не подценявам, отново искам да ви кажа, изобщо не подценявам тази версия, за която се работи, но за нея са необходими факти. До този момент ние такива факти не сме събрали.

Друга версия, за която някак изглежда, че не е възможно да стоим два месеца да чакаме, е тежка техническа повреда, недостатък във вагоните. Ако всички тези вагони, които ги ремонтират в този завод, където са ремонтирани, излизат с някакъв такъв дефект, не може да стоим два месеца и да чакаме да видим сега дали няма да се запали и друг. Установено ли е дали има техническа причина?

Значи, това е, това е въпрос, отново ви казвам, това е въпрос, по който се работи. Това е пак въпрос на експертизи, които се извършват, и още не сме получили резултати.

Кога ще станат тези експертизи?

Съгласете се, вие ме питате дали някой по мое дело има еди какво си заболяване. Аз не съм доктор, за да го кажа. Това не означава, че. . .

Добре, обаче вие сте окръжният прокурор. . .

По същия начин сме назначили експертиза и очакваме резултати.

Добре. Значи, какво точно се. . .

А дали ще бъдат спрени други влакове, аналогични на този, преди изготвяне на тази експертиза, дали съществува опасност, това не е в нашите компетенции. Това е в компетенциите на Министерството на транспорта, които. . .

Ама те още не са ги пуснали до вагона?

. . . трябва да си отчетат рисковете и да решават.

Не, въпросът е за колко време става, каква е тази експертиза толкова комплексна, че примерно една седмица вие не може да отговорите на елементарния въпрос за технически причини, защото какви реакции се извършват химически? Има такива изследвания, които чакаш нещо да порасне.

Неправилно е зададен въпросът. Ние не можем да кажем, това го казват експертите, т.е. ние... експертите ни поднасят на нас експертно заключение. На базата на експертното заключение ние можем, юристите, да се съгласим или да не се съгласим, да поставим допълнителни въпроси и т.н., и на база на изводите. . .

Ама колко време ще се чакат тези експерти?

. . .вече ние можем категорично да вземем някакво правно, юридическо становище. Експертизите не ги правим ние.

Значи, г-н прокурор, нали разбирате, че хората, които ни слушат, неслучайно започнах с филмите, значи, те гледат как други народи по света правят същото, което правите вие, и там нещата се развиват главоломно бързо. Експертите денонощно работят, използва се модерна техника и няма такива една седмица, ето, и министърът казва, че в четвъртък я чакал експертизата за електроинсталациите и няма такава експертиза. На кой сте възложили и той да ви обясни защо в четвъртък не е дал експертизата?

Това е въпрос с ресурса и възможностите на техническата обезпеченост на държавата със съответните експертни лаборатории, квалифицирани специалисти, като по никакъв начин аз не искам по някакъв начин да омаловажа. . .

Имаме ли лаборатория за електроинсталации?

Значи, ние чакаме резултат. Дали сме нещата в една лаборатория и очакваме резултат. Кога те ще дойдат, това не зависи от магистратурата, мисля, че ме разбирате.

Не, обаче зависи от вас. Ако утре се запали друг вагон и се окаже, че има проблем в електроинсталациите след ремонтите, начинът, по който са били извършвани, кой ще отговоря, кой ще отговоря?

Значи, ние не можем априори, по принцип да кажем така: спираме движението на всички. . .

Не, може да кажем: за три дни излиза експертизата.

. . .влакове на територията на Република България, ние като магистрати. Това първо е институционализирано посегателство и дори прокуратурата да го поиска, трябва да мине през съд и аз не виждам кой съд ще разпореди такова нещо.

Какво е обяснението, което получавате. . .

Това е въпрос на решение на изпълнително-разпоредителната
власт.

Не, вие работите с хора.

Да.

Кажете какво ви казва този експерт, дето трябва да изследва жиците? Защо се оказа, че може да бъдат разпознати, ДНК-експертизи да бъдат направени, а на някакви жици и на едни пожарогасители не може да бъдат направени за една седмица експертизите?

Ами, въпрос на техника, г-н водещ, въпрос на техника и на фиксиране на резултати. . .

Т.е. България няма техника, с която да направи за една седмица експертиза на жици и пожарогасители, но има техника, с която да направи ДНК?

Този въпрос не го обръщайте към прокуратурата, отново ви казвам. Това, тази топка не стои в ръцете на прокуратурата. Ние поставяме срокове и искаме резултати.

Какъв срок сте им дали за. . .

Резултати все още не сме получили.

. . . за елинсталацията?

Конкретният срок, който е поставен, това може да го каже само наблюдаващият прокурор. За съжаление аз в момента нямам контакт с него, за да ви отговоря на въпроса.

Даде ли прокуратурата някакви указания за спешни мерки за предотвратяване на инциденти като този? Ако искате, мога да ви цитирам и различни текстове, които ви задължават да давате такива указания.

Указания за какво?

За предотвратяване на подобни инциденти. Значи, вие трябва. . .

Ние просто не знаем каква е причината на инцидента, за да можем да правим някакви тълкувания и предварително да вземаме някакви мерки. Значи, между другото прокуратурата беше силно ограничена в така наречената сигнална функция, това е съобразно законодателството, за да има чак такива правомощия, т.е. ние можем да правим някакви сигнали, някакви предложения, но твърде сме ограничени в тази си възможност, което е въпрос на законодателство.

Разследвате ли другите. . . пак ли са в Плевенско. . .

Моля?

Пак ли е в Плевенско този влак, който дерайлира?

Не, мисля, че не е на територията на Плевен.

Не, не е при вас?

Не, не е в Плевен делото.

Не е при вас, тези, другите инциденти от седмицата не са във вашия район.

Да.

Добре. Благодаря ви, че се включихте. Другата седмица кой ден да ви. . .

Ами, аз да се надявам, че съм бил изчерпателен и че съм бил
разбран, защото имам чувство, че много не сме разбрани, въпреки. . . Прокуратурата е носител на този обществен интерес, наистина да се разкрие.

Не, не, ясно. Значи, това, което не се разбра, е. . .

Не знам защо журналистиката гледа на нас като някаква институционалност и като враг, или като орган, който по някакъв начин пречи, разтакава и така. Значи, ние сме абсолютно носителят на този обществен интерес, затова сме отграничени от изпълнителната власт и от другите власти, и аз ви уверявам, че ние искаме да направим точно това, да го разкрием точно по най-бързия начин, това, което иска обществото. Другите неща са ограничения във връзка със самата сложна наказателна процедура по установяване и доказване на едно такова деяние.

Значи, не е лошо да отговорите на простите въпроси. Кои точно експерти им дадохте, примерно ел.инсталацията или пожарогасителите, и те пък да разкажат какви точно науки прилагат, та цяла седмица не излизат със заключение.

Е, аз мисля, че чак толкова много в кухнята на едно досъдебно производство не бива да се влиза. Значи, впоследствие всички заинтересовани лица, пострадали лица имат право да изискват информация, да четат материалите по делото, да правят своите възражения и т.н. Идеята ни е, отново ви казвам, аз съм административен ръководител, обезпечавам, помагам на наблюдаващия прокурор методически, организационно, каквото има нужда, кореспондирам с други органи с оглед облекчаването и решаването. Не съм запознат с конкретика точно на кой експерт е дадено, точно каква е научната му титла. Дори в момента мога общо и грубо да кажа институциите, където се извършват тези експертизи, но ще сбъркам в наименованията и по-добре да ни ги казвам.