Съветниците дадоха съгласие да се изгради МВЕЦ до река Рударка в Рашково. Към внесената докладна бе приложено писмо от кметския наместник Кирил Павлов, в което се казва, че жителите на селото са дали съгласие за реализиране на проекта при условие, че инвеститорите ще захранят с вода бившата база на БКС и ще оставят водопроводно отклонение за селските градини.

На днешната сесия бе одобрен проект за подробен устройствен план и специализирана план-схема за газификация на село Боженица.

Местните депутати подкрепиха предложението на общинското ръководство за отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 500 лева за ставна протеза на Виктор Миков от Ботевград.

По решение на ОбС от днес общината ще осигури и 300 лева на Туристическо дружество „Венец” за организиране на традиционния туристически събор при хижа „Рудината”. Той ще се проведе на 30 юни 2012 година.

И тази година ветераните от войната ще получат по 5 куб.м дърва за огрев. За закупуването им общината ще осигури 12 000 лева, реши Общинският съвет.

Съветниците гласуваха „за” отпускане на 3000 лева на Христо Стефанов – състезател по лека атлетика. Парите са за закупуване на самолетен билет до гр. Тромпс, Норвегия, където на 30 юни 2012 год. ще се проведе състезание за покриване на олимпийски норматив в маратон на 42 км.195 м.

Общинският съвет подкрепи докладните за отпускане на 1000 лева за издаване на книга с народни песни от село Скравена и 500 лева за книгата на Мария Петкова от Трудовец – „Сърцето ми е селска творба и любовта гравюра на душата”.