Допълнителни докладни са внесени за разглеждане на предстоящата сесия, която ще се проведе днес от 13.30 часа в малкия салон на читалище „Христо Ботев”. Ето и по-важните предложения, които ще бъдат подложени на гласуване:

Да се отпуснат допълнителни финансови средства в размер на 56 485 лева  за изграждане на канализация за отпадни води в село Новачене. За същата цел са предвидени 88 507 лева, които са недостатъчни за реализиране на проекта. Средствата ще бъдат осигурени от собствени приходи на общината, се посочва в докладната, внесена от кмета Георги Георгиев;

Да се отпусне сумата от 5 887 лева от собствени приходи на общината за ремонт на ЦДГ „Здравец”, с. Литакаво, в която ще бъде разкрита група за предучилищно обучение;

Да се отпусне финансова помощ в размер на 700 лева на Цветанка Димитрова Ташева от Ботевград. Средствата са за организиране на погребение на дъщеря й, починала в Париж;

Да се отпуснат 4000 лева от собствени приходи на общината за участие на танцовия ансамбъл от село Новачене в международен фестивал в Охрид;

Да се отпуснат 6000 лева за участие на танцов ансамбъл – с. Врачеш в международен фестивал в Гърция;

Участниците в официалната делегация, която ще посети Саранск, Георги Георгиев – кмет на Ботевград и Йорданка Лалчева – председател на ОбС да бъдат командировани за сметка на общината. Те са получили покана от Пьотр Тултаев – кмет на Саранск да участват в празника, посветен на 1000 години от включването на Република Мордовия в състава на Руската федерация.