На днешната сесия общинските съветници обсъдиха и гласуваха информация за развити на спорта в община Ботевград и отчет за изразходваните средства за първото полугодие. Те подкрепиха и предложението на кмета Георги Георгиев за допълнение към проекта за решение, според което през второто полугодие общината ще осигури 150 000 лева от собствени средства за дейността на баскетболния клуб, но „при наличие  на извършени промени в неговото ръководство”.

В хода на обсъждането на докладната съветникът Иван Гавалюгов, който е и президент на баскетболен клуб „Балкан”, каза, че към днешна дата няма разпределение по клубове на средствата за спорт, които са в размер на 80 000 лева за тази година.

„Ние не знаем този план в каква степен е изпълнен към определените клубове. Виждам цифри, които аз не поставям под съмнение. Средствата трябва да бъдат планирани и всеки клуб да е наясно какви пари ще получи през годината от бюджета за спорт, както се процедираше в предишните години”, каза Гавалюгов. Той постави въпроса и за заплатите на треньорите. „През февруари гласувахме да се изплащат възнаграждения на седем треньори и на двама души за поддръжка на спортните съоръжения. Те трябва да получават заплати от общината, а средствата за тях да се осигуряват от бюджета за спорт. До този момент, по отношение на баскетбола, за което пак казвам, че имам пряко отношение, има двама треньори по баскетбол - Лъчезар Диков и Димитър Пенчев, но общината е сключила договор само с единия от тях. Става въпрос за тримесечен договор, по който не е изплатен нито лев. Тези 700 лева, които се цитират в отчета, вероятно са заплатите на човека, който охранява спортните площадки. На мен не ми стана ясно, защо гласуваните хонорари за двама треньори по баскетбол бяха намалени с един. В крайна сметка се оказа, че само треньорите по баскетбол не са получили възнаграждения и аз не знам на какво се дължи това”, каза още Иван Гавалюгов.

Съветникът Йордан Йорданов, който е председател на Комисията за младежта и спорта, сподели, че е водил разговори с кмета, в които той е заявявал, че е по-удачно „средствата да се разпределят за належащи нужди и персонално в отделните спортове”.
Йордан Йорданов се обърна към Иван Гавалюгов с думите: „Няма да скрия и друго – ти, Иване, може да си много добър в сферата на спорта, но не си дипломат. Това е една от причините да няма средства за баскетбола. Ти си на такъв пост, на който се изисква повече дипломация.".

В отговор кметът Георги заяви, че парите за спорт са разпределени - 50% от тях са за баскетболния клуб, а останалите – за другите клубове. „Аз не мога да кажа колко точно от тях са отпуснати до този момент за баскетболния клуб. Връщам се в началото на мандата, когато спрях разходването на средства, защото нямаше резултати. По отношение на всички останали клубове – трябва да ви кажа, че всичко онова, което те са искали, съм изпълнил на 95%.”, заяви градоначалникът.
По време на обсъждането стана ясно, че е предвиден хонорар за треньор по баскетбол, но кметът Георгиев не е подписал договора. Той обеща, че след сесията ще го подпише и че парите ще бъдат изплатени на Лъчезар Диков. Георги Георгиев заяви, че няма да плати заплати на треньора Димитър Пенчев, тъй като срещу него имало оплаквания от родители, че се отнасял лошо с децата. 

На въпроса на д-р Горгачева какъв е размерът на месечните приходи от двата спортни комплекса, Георги Георгиев отговори: „Средно около 4000 – 6000 лева месечно получава общината от ледената пързалка и около 900 -1000 лева  - от спортен комплекс „Васил Левски”. Приходите от „Васил Левски” са по-малко, тъй като там организираните посещения от страна на ученици са повече и те не заплащат такси.". Кметът припомни, че за издръжка на двата спортни комплекса се заделят 4% от средствата за образование. 

Георги Георгиев съобщи на съветниците, че до момента общината е платила 1 200 000 лева за изграждане на новата спортна зала, а до края на година ще изплати още 500 000 лева на изпълнителите на проекта.