"Още след изборите имах уговорка и желание да се срещна с ръководството на баскетболния клуб. Поради ангажименти на изпълнителния директор г-н Цветан Луканов тази среща се състоя едва днес. Не мисля, че е късно, тъй като нещата в клуба към днешна дата са осигурени, вървят нормално и в организационно, и в спортно-техническо отношение. Но срещата бе необходима с оглед на това, че има смяна в ръководството на община Ботевград.


Оказва се - всъщност това бе публична тайна - че Община Ботевград е поела едни доста сериозни финансови ангажименти за настоящия сезон относно осигуряване на бюджета на клуба. И разговорите ни бяха предимно в тази посока - каква част от ангажиментите, поети от старото ръководство на общината, реално могат да бъдат изпълнени. Стана ясно - разбира се, то не е тайна - че по решение на ОбС има гласувани 250 хил. лв до края на календарната 2015 година. И съответно предстои да бъдат гласувани, или осигурени, или предвидени в бюджета на общината за 2016 година средства за остатъка от спортно-състезателния сезон 2015/2016 г.


Сега, разбира се, че не само с оглед на финансовото състояние на общината, което е съвсем отделна тема, няма възможност поетите от старото ръководство ангажименти да бъдат изпълнени на сто процента. И то по изцяло обективни причини. Но все пак Община Ботевград в мое лице, а и - надявам се - в лицето на Общинския съвет, който трябва да вземе финалното решение, като се надявам то да е положително - ще осигурим една немалка част от бюджета, който трябва да бъде реализиран до края на спортно-състезателния сезон.


И мога да кажа конкретни цифри, които споменах и пред г-н Луканов като изпълнителен директор на клуба. А те са: до края на 2015 година, т.е. до края на декември, ще осигурим 100 хил. лв от общинския бюджет. И ще предложа 200 хил. лв да бъдат предвидени в бюджета за 2016 г, като изрично правя уговорката, че това са средства до края на спортно-състезателния сезон, г.е. до месец май.


С това мога да се ангажирам, макар и малко предварително, без да имам санкциите на Общинския съвет, но ще го заложа. Ние ще предложим бюджет, който ще бъде гласуван през януари.


Отделно от това, разбира се, ще използвам контактите си не само от позицията ми на кмет с хора от местния и не само от местния бизнес, с които допълнително да осигурим очертаващия се дефицит в бюджета на БК Балкан. И г-н Луканов, като представител на един от основните - а може би и основен спонсор - Лекс Груп, ще прецени с каква част може да участва в един оформящ се дефицит от около 300-350 хил. лева. Имам предвид дефицит на бюджет, който практически е обезпечен само на базата на едни обещания в частта си втора половина на сезона 2015/2016 г.


С две думи, за да не се намалява бюджетът на клуба, трябва да се осигури една конкретна сума. Тя е в размер може би на около 700 хиляди лева в рамките на спортно-състезателния сезон. И ангажиментът на Община Ботевград, който аз поемам да прокарам като решение на ОбС, в крайна сметка е да бъдат осигурени 300 хил. лв до края на сезона: 100 хил. лв тази година и 200 хил. лв през 2016-та до края на сезона, т.е. до май месец.


Това бе най-същественото от разговора, който проведохме. И се надявам, че ще упеем да осигурим и останалите средства чрез различни форми на финансиране."