Граждани сигнализираха, че през миналата седмица уличните лампи в Зелин са били включени и през светлата част на денонощието. Те се поинтересуваха в колко часа се включва и в колко се изключва уличното осветление през летния сезон. Въпросът поставихме на кмета на общината Георги Георгиев, който обясни, че контролът на уличното осветление е възложен на зам.-кмета Цанко Цанов и на служителя от общинската администрация Везириски.
„Случвало се е лампите да светят през деня, но това в никакъв случай не е проява на безхаберие от страна на общината, защото тя плаща за уличното осветление. Понякога се налага лампите да светят денонощно заради ремонт или изпитания в ел.мрежата, или заради регулиране на часовниците. По същата причина това се е случвало и в Ботевград, и в други населени места в общината”, каза в отговор градоначалникът и допълни: „В зависимост от часовото време ние регулираме часовниците така, че уличното осветление да се включва преди свечеряване и преди зазоряване. Изключва се в малките часове на нощта.”.