В момента две водоноски на фирма „Шеле” мият улиците в града. Хигиенизирането ще продължи до неделя – каза пред наш репортер управителят на немското дружество за Ботевград Милчо Михайлов. „Първо работници на БКС метат улиците, а след това нашите хора минават с водоноските.” – допълни той. Клаузата за периодично измиване на улиците в града е предвидена в договора за сметосъбиране и сметоизвозване, подписан  между община Ботевград и фирма „Шеле”. Михайлов уточни пред botevgrad.com, че тя не включва улиците в селата. 

Едновременно с почистването фирмата ще достави и нови кофи за отпадъци по молби на граждани. „Закупили сме 100 съдове за смет, като само 10 от тях са втора употреба. В момента те са на склад. До края на другата седмица ще ги предоставим на хората, които са подали заявки до нас. Искам обаче да предупредя гражданите, че първо ще проверим дали действително старите им съдовете се нуждаят от подмяна.” – обясни Милчо Михайлов.