Общинското ръководство иска съгласието на местния парламент за отпускане на  сума в размер до 321 000 лв. за ремонт и рехабилитация на ул. „Захари Стоянов“. В същата докладна се предлага  да се отпусне още една сума – до 218 500 лева, за ремонт и рехабилитация на ул. „Георги Сава Раковски в Ботевград.


Улиците „Захари Стоянов“ и "Георги Сава Раковски“ са с изключително компрометирана асфалтова настилка, тъй като по същите се извършва ремонт за подмяна на централния водопроводен пръстен. Освен това са положени множество комуникации, извършени са и редица ремонти на възникнали аварии. Вследствие на ремонта на главния водопроводен пръстен, а също и на градския парк, и във връзка с текущото състояние, възниква необходимост от ремонт на асфалтовата настилка и бордюрите  на ул. „Захари Стоянов“ – от ул. „Княз Борис I“ до стадион „Христо Ботев“  и продължението по ул. „Георги Сава Раковски“ до ул. „Витоша“.


Това се посочва в докладната записка. Към нея са приложени количествено-стойностни сметки за двата обекта. Дейностите, включени в тях, са: разкъртване на стари бордюри, натоварване и извозване до депо нивелетно фрезоване, почистване, натоварване и превоз на фрезования материал до депо; доставка и полагане на нови бетонови бордюри – 15/25/50; пръскане с битумна емулсия частично за пълнежи, доставка, полагане и уплътняване на неплътна асфалтова смес /биндер/ за пълнежи; повдигане на оттоци, повдигане на шахти; пръскане с битумна емулсия, доставка, полагане и уплътняване на плътна асфалтова смес с дебелина 4 см.; доставка и монтаж на вертикална сигнализация; доставка и полягане на пътна маркировка от бяла боя с перли с различна широчина, съгласно чертежите е актуалната нормативна уредба.