Комисията за защита на конкуренцията е извършила проверка и е иззела документи от офиса на Съюза на българските митничари във връзка с евентуално извършено от организацията нарушение на конкуренцията, което би било в разрез с родното и европейското законодателство, съобщават от антимонополното ведомство.

Проверката на комисията е във връзка с резултатите от инициирания през март 2012 г. секторен анализ на конкурентната среда на взаимосвързаните пазари по веригата "пшеница-пшенично брашно-масов пшеничен хляб". При проверката на КЗК на 21 септември са съдействали представители на МВР.

От офиса на сдружението „Съюз на българските мелничари" са иззети копия от документи, чийто предстоящ подробен анализ ще покаже дали са налице доказателства за предявяване на твърдения за извършено нарушение на "Съюз на българските мелничари", отбелязва комисията. В случай че такива бъдат предявени, ответната страна ще има възможност да упражни правото си на защита.

След приключването на процесуалните действия по преписката, КЗК ще се произнесе окончателно по случая.