Отчетът за организационното и финансово състояние на „ВиК Бебреш” ЕООД предизвика дебати и въпроси на днешното заседание на ОбС.
Иван Гавалюгов попита каква е причината след една водопроводна авария да последват и други такива. Христо Якимов постави няколко въпроса: „Какъв е проблемът с пречиствателните станции, за да има влошаване на качеството на водата при лошо време или аварии?; Защо не се закупува техника за почистване на оттоците?; Защо канализациите не се заустват в септични ями?”.
На въпроса на Гавалюгов, Гачо Гачев отговори: „От опит знаем, че след една голяма водопроводна авария следват по-малки, но ние ги отстраняване навреме.”. 
Управителят на ВиК каза, че е нормално след аварии и лошо време да се влоши качеството на водата. Той потвърди, че качеството на питейната вода отговаря на Наредба 9. „Дружеството разполага с протоколи от всички проби, които може да проверите”, каза Гачо Гачев. Той заяви, че отводнителните шахти се почистват редовно и „никъде не се образуват рибарници при дъждовно време или обилни снеговалежи”.
Гачев отрече, че канализациите не се заустват в септични ями. Той опроверга думите  на общинския съветник Якимов, че канализацията под така наречения „фрески мост” в Скравена не заустена в септична яма.
Според съветника от управляващото мнозинство Йордан Йорданов най-големият проблем на ВиК са етернитовите тръби, които трябва да се сменят, защото е доказано, че те правят водата негодна за пиене.
Д-р Марияна Гортачева поднесе благодарност на Гачо Гачев от името на радотинци. Жителите на селото изразяват благодарността си за бързо отстранена авария и за подобряване на водоснабдяването в селото.
Съветникът Цветан Цолов попита дали ВиК и общината работят по проекти за подмяна на водопровода в общината,  какво е стандартното налягане на водата в страната и какво е на територията на общината. Той каза, че е притеснен от финансовото състояние на ВиК заради нарасналите разходи за електроенергия.
„На първо място трябва да благодарим на Гачев за това, че в община Ботевград няма проблеми във водоснабдяването, както е в други общини. ВиК има проблем със събираемостта. От отчета се вижда, че вземанията на фирмата са близо 800 000 лева. Другият проблем е, че голяма част от домакинствата нямат водомери”, каза кметът Георгиев. Той допълни, че водното дружество трябва да прекрати договора с фирмата, наета да събира вземанията от клиенти, тъй като за сключването му няма разрешение от ОбС. Георгиев каза още, че за година и половина общината е защитила повече от 10 проекта във водоснабдяването и продължава да подменя водопроводи и да изгражда канализации със собствени средства.
Георги Георгиев предложи до 31 декември общинска фирма ВиК да внесе дивидент от 30 000 лева в полза на общината. Срещу предложението застанаха Иван Гавалюгов и Христо Якимов. Общото в мненията на двамата бе, че това може да стане след приключване на финансовата година и внасяне на данък върху печалбата. Дружеството може да внесе дивиденти само за минали години.
Гавалюгов поиска мнението на юриста на ОбС по този въпрос. Стоян Стоянов отговори, че ОбС има право да разпределя дивиденти след реализиране на печалба от страна на общинската фирма.
Двамата съветници не подкрепиха предложението на градоначалника.
Думата за въпроси по отчета на ВиК бе дадена на бившия общински съветник от БСП Михаил Димитров. Той поиска от юриста на ОбС да отговори чие задължение е монтирането на водомери и допълни, че с изграждането на няколко пречиствателни станции няма да се реши проблемът с чистота на водата, докато съществуват старите водопроводи.  Стоян Стоянов отказа с мотива, че не е длъжен да дава отговори на въпроси, които касаят търговски отношения на едно общинско дружество.

Отчетът на „Балкангаз 2000” АД бе приет без дебати в ОбС. По тази точка от дневния ред кметът предложи да внесе предложение на заседание на Общото събрание на дружеството за отчисляване на дивидент в размер на 30 000 лева, който да бъде внесен до края на декември в общинската хазна. Съветниците го подкрепиха.

Отчетът за организационното и финансовото състояние на МБАЛ – Ботевград ще бъде обсъден и подложен на гласуване на извънредна сесия утре – 28 септември.  

.