Четири общини и Техническият университет в София не са получили заверка на годишния си финансов отчет от Сметната палата.
Отчетите на Генерал Тошево, Монтана и Смолян са изпратени на прокуратурата, защото средства от бюджетите им не са изразходвани по предназначение.

Сметната палата е проверила 343 бюджетни организации, сред които министерства, ведомства, общини и държавни висши училища. За Техническия университет е отказана заверка, тъй като за 11 сгради и два апартамента университетът няма документи за собственост. Сметната палата е установила, че ТУ е притежавал брониран автомобил, който след година е бил бракуван. Одитната институция го е отчела като нецелесъобразен разход.

Лоша практика е общините да завишават таксите за битови отпадъци, а след това да я използват. По думите на председателя на Сметната палата проф. Валери Димитров стотици хиляди левове са похарчени по усмотрение, информира БНР. Част от институтите на БАН също не са отчели приходите и разходите от стопанската си дейност. Те са осчетоводили сгради на по-ниска от пазарната стойност. Ръководството на Сметната палата даде пример със сграда, която по данъчна оценка струва 4 млн. лв., а заведена във финансовия отчет за 200 хил. лв.

По закон Сметната палата информира Министерството на финансите за институциите, които са получили отказ от заверка на годишните финансови отчети. Следва министърът на финансите да вземе мерки по своя преценка. От Сметната палата съобщиха, че от 1996-а година насам това не се е случвало и обикновено институциите се опитват да коригират нередностите в отчетите за следващата година.