На предстоящата редовна сесия на ОбС Ботевград, която ще се състои на 30-ти октомври (четвъртък) от 9:00 ч. в малкия салон на читалище "Христо Ботев", кметът Георгиев ще трябва да даде инфoрмация по няколко актуални въпроса, касаещи проблеми с уличната мрежа във вилна зона Зелин, както и свързани с необлагородената и заградена част от площадното пространство до Ротондата.


Питането е отправено от общински съветници, в резултат на редица сигнали и поставени въпроси от засегнати граждани. Предоставяме текста на писмото:


Уважаеми г-н Кмете, 


Във връзка с многобройни оплаквания от живущи във вилна зона Зелин от липсата на капаци на канализационните шахти и от лошото състояние на уличната мрежа във вилната зона, особено след строителните дейности по изграждане на канализация, моля да дадете разяснения, давайки отговор на следните няколко въпроса: 


1. Каква е причината на много от новоизградените улични канализационни шахти да липсват капаци, а отворите да създават реална опасност за здравето на преминаващите?


2. Чия е вината за лошото състояние на уличната мрежа във вилна зона Зелин, особено на местата, където е изградена нова канализационна мрежа?


3. Какви конкретни мерки ще предприемете за качествено възстановяване на засегнатата от строителни дейности по изграждане на канализация улична мрежа във вилна зона Зелин, както и за поставяне на обезопасителни капаци на всички ревизионни шахти от въпросната канализационна мрежа. Моля посочете конкретни срокове?


Във връзка с наличието на оградена, необлагородена и неизползваема част от площадното пространство до Ротондата, моля да предоставите информация по следните въпроси:


1. Защо една не малка площ, общинска собственост, намираща се непосредствено до новоизградената детска площадка на площад Форум, стои заградена и пустееща?


2. Тъй като преди време община Ботевград бе обявила търг за продажба на учредено право на застрояване върху този терен, а малко по-късно и частен инвеститор официално заяви инвестиционно намерение, чиято реализация трябваше да се извърши именно върху въпросната оградена част от площадното пространство, бихме желали да ни информирате дали в момента се извършват административни процедури, касаещи реализацията на инвестиционни намерения в границите на тази оградена част и какво е актуалното виждане на общинската администрация по въпроса за предназначението и начина на използване на това пустеещо и неизползваемо площадно пространство?