Няма нито един кмет, който да се е оплакал, че списъкът на нуждаещите се от дърва за огрев не е изпълнен. Това каза депутатът от ГЕРБ Емил Димитров на разисквания по питане от народния представител Димчо Михалевски към министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов относно дългосрочната политика на правителството за гарантиране на населението на достъпна дървесина за огрев. „Миналата зима беше най-тежката, имаше най-тежките климатични условия, които аз помня. 3-4 месеца не можеше да се влезе в гората. Когато се оказа, че няма да има дърва, министърът на земеделието разпореди да се извадят от резерва конфискуваните дърва от бракониери и така се спаси положението.
Трябва да сте много безочливи, за да кажете, че има проблем с дървата за огрев. На вратата на всяко горско стопанство е написано много ясно – дърва за огрев от 38 до 50 лв., в зависимост дали човекът си ги извозва сам или не. Няма нито един кмет, който да се е оплакал, че списъците, които е дал, не са изпълнени.
Проблемът не ви е в дървата, а в това, че откакто са създадени държавните горски предприятия те вдигнаха не толкова обемите на добив, но при 5% повдигане на добива те вдигнаха над 25% финансовите си постъпления. По-голямата част останаха като чиста печалба”, заяви Димитров. Благодарение на това вече се отделят пари за пътна мрежа в горите. Само за тази година за пътища са отделени над 40 млн. лв., за залесяване – 20 млн. лв., каза депутатът. „Горската система преди беше дотирана от държавата. Правите ли сметка какъв ред е въведен и какъв ръст има, за да може не само да не е дотирана системата, а да отдели пари за пътища, за залесяване и да си плати данък дивидент на министерството”, каза Димитров.
„Заплатите в горската система бяха едни от най-ниските. Горските мизерстваха и всички им се подиграваха. Откакто са създадени горските предприятия, заплатите са увеличени два пъти”, посочи депутатът. По думите му - всичко това се дължи на доброто управление на министерството, доброто управление на шестте предприятия. Той подчерта, че благодарение на това, са спрени кражбите. Горската система досега винаги е била на дотация, заради кражбите, подчерта Димитров. „Ако там ви боли, господа, няма да се получи това, което искате. Горските предприятия ще работят все по-добре”, подчерта Димитров.