По повод годишнината от освобождението на град Етрополе и по инициатива на ръководството и преподавателите на СОУ”Хр.Ясенов” в конферентната зала на гимназията се проведе викторина с участието на ученици  от  5 а, б и в клас на СОУ”Хр.Ясенов”, като към тях във втория кръг се присъединиха и петокласници от  училището в Лопян и ОУ “Хр.Ботев” – Етрополе.
Отборите, състоящи се от по трима представители, показаха своята подготовка в три кръга, като в първия, посветен на :”Руско-турската война с участие на етрополци в нея и руските паметници в града” се изявиха само  децата от СОУ”Хр.Ясенов”, които не оставиха никакво съмнение в добрата си подготовка .Те демонстрираха увереност, знание, артистичност и заслужено получиха високи оценки от журито, което бе в състав: Евгения Христова-председател и членове Таня Денова и Иванка Антонова.
Във втория кръг всички отбори имаха за задача да попълнят историческа кръстословица и да поставят знаци за исторически обекти върху карта на града. „Ясеновци” не се поколебаха и тук и съобразно времето за работа се справиха блестящо и с това „изпитание”.
Третата част се състоеше от изпълнение на стихотворение, разказ и песен, посветени на историческите събития от Руско-турската война.
Официални гости на това своеобразно тържество на знанието бяха: Даринка Петкова –директор на дирекция в Общинска администрация, Росица Иванова - главен инспектор „Просвета, култура и вероизповедание”, Диана Иванова – старши експерт „Евроинтеграция и Връзки с обществеността”, Светла Вълова –директор на СОУ”Хр.Ясенов”.
Основната подготовка на викторината  бе дело на Веселка Лакова и Йорданка Благова –преподаватели по история и цивилизация в СОУ”Хр.Ясенов”.
Всички участници в изявата получиха подаръци от името на ръководството на община Етрополе.

Текст: Леонора Микова