Днес, 25 ноември т.г., министър-председателят  Бойко Борисов ще посети Етрополе и ще открие обекти, реализирани със средства по европейски програми.
Ще бъде открита обновената улична мрежа. Основните пътни артерии в града са рехабилитирани и реконструирани по програма за развитие на селските райони на обща стойност от близо 2 милиона лева.
Щ разгледа и новосъздадения Център за рехабилитация и социална интеграция на деца с увреждания и Дом за стари хора. Центърът е реализиран по програма за трансгранично сътрудничество, а Дома е финансиран по проект “Красива България” и със средства на Община Етрополе. И двата обекта са резялтат от преустройството на старата болница в града.
Бойко Борисов ще бъде придружаван от министрите на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и на земеделието и храните Мирослав Найденов.