Висшият съдебен съвет (ВСС) го избра днес измежду трима кандидати. Останалите претенденти за поста бяха Янита Янкова, съдия от СОС и Ивайло Иванов, председател на Районен съд-Костинброд. По време на дебатите днес председателят на Върховния касационен съд проф. Лазар Груев заяви, че всеки един от кандидатите има своите качества и достойнства, но той ще подкрепи Филип Владимиров, който показал добри качества като административен ръководил (бил е председател на Районен съд-Своге и зам.-шеф на СОС), можел да поеме отговорност, съобщи "Правен свят".
По отношение на Ивайло Иванов, председателят на ВКС заяви, че в концепцията си той е говорил твърде общо, без ясна визия за състоянието и перспективите на СОС. Никога не е бил въззивен съдия, познава работата на Софийския окръжен съд само по документи. "Млад човек е, предстои да се развива", каза още проф. Груев.
Председателят на Върховния административен съд Георги Колев беше на обратната позиция. Той подкрепи Ивайло Иванов, като каза, че няма да обсъжда професионалните качества на кандидатите, само ще спомене, че Иванов е почтен човек.
Камен Иванов, който дълги години бе съдия в СОС и заместник-председател на съда, каза, че познава Янита Янкова и Филип Владимиров, които определи като гръбнака на СОС, опора на магистратите там, познават проблемите "от скърцането на вратата" в съда. Той призова колегите си да не взимат под внимание оценката "добра" от атестацията на Янита Янкова, защото тя била незаслужено занижена.
Милка Итова, която е председател на Комисията по предложенията и атестирането, също помоли колегите си да не обръщат внимание на оценката от атестацията, защото на Янита Янкова са й отнели точки за това, че не й е правена проверка от Инспектората и за това, че Софийският окръжен съд е средно натоварен.
При гласуването Ивайло Иванов и Филип Владимиров получиха по 9 гласа, а Янита Янкова - шест гласа. При балотажа броят на гласовете за Иванов не се промени, а Филип Владимиров получи 15 гласа "за".