На 1 декември - Световния ден за борба срещу СПИН, започва Националната информационна АНТИСПИН кампания. Тя се провежда за девета поредна година и се организира от Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” в партньорство с 28-те Регионални здравни инспекции, общини и неправителствени организации.
Тази година кампанията е насочена към предизвикателствата на рисковото сексуално поведение и се провежда под мотото „Животът е безценен”.  Целта е да се напомни, че презервативите са ефективен и евтин начин за предпазване от ХИВ и други сексуално преносими инфекции и че употребата на предпазни средства в сексуалното общуване трябва да се превърне в хигиенен навик.
Последните данни за ХИВ/СПИН в България сочат, че 74% са се инфектирали чрез сексуален контакт, като броят на новоинфектираните мъже е над три пъти по-голям от броя на новоинфектираните жени.
Всички областни градове на страната, както и по-малки населени места ще участват активно в Националната АНТИСПИН кампания’2012.

По повод на Световния ден за борба срещу СПИН -1-ви декември 2012 г. и като част от Националната АНТИСПИН кампания  РЗИ – Софийска област организира младежки инициативи на регионално ниво, съвместно с общинските ръководства, младежките формирования на БЧК, учениците и младежите в редица населени места на областта.

В ТПГ „Ст.Панчев” - Ботевград е обявена информационна десетдневка за СПИН, в рамките на която ученици ще провеждат „Часове на здравето”, по време на които ще бъде прожектиран филмът  „Другото лице на СПИН”. Чрез картинна анкета „Така не се предава СПИН” и „Опасността от СПИН е сигурна” ще бъдат проверени знанията на учениците по темета.

В ПМГ „Акад. Проф. Д-р Асен Златаров” ученици ще изработват символични червени лентички за всички класове, ще се проведат здравни беседи и ще бъдат изработени информационни табла за превенцията на ХИВ/СПИН и други сексуално преносими инфекции.

В СОУ „Хр. Ясенов” - Етрополе планират: раздаване на  презервативи и здравни брошури в училището, на улицата и в различни институции; представяне на презентация „СПИН! Как да се  защитя?”; изнасяне на беседи на тема: „СПИН - бъди наясно” с прожекция на филма „Ти гониш”; провеждане на младежка дискотека с ролеви игри за рисково поведение, организирана от екипите на клуб „Добродетели” под наслов „Как да практикуваме отговорност? Да бъдем отговорни не само за себе си, но и за човека до нас.“.

Специалисти от РЗИ-София област ще проведат мултимедийни презентации в Дома за деца, лишени от родителски грижи в Разлив. Темата е “1 декември – Световен ден за борба срещу ХИВ/СПИН” и включва дискусия за рисковите фактори и начините за предпазване от инфекцията.