На общинската сесия, която ще се проведе на 30 октомври в Трудовец, кметът Георгиев ще внесе предложение да бъдат утвърдени средства за стимулиране на раждаемостта в общината. Размерът на еднократната финансова помощ ще зависи от образованието на майката. Ако тя е без образование, ще получи 200 лв., по 300 лв. са предвидени за майките със завършено основно образование, по 500 лв. – за майките със средно и по 600 ще се раздават на висшистките.

Средства ще се отпускат както за новородени, така и за осиновени деца след 1 януари 2008 год. Общината ще предоставя еднократна финансова помощ до трето дете включително.