Годишните пазарни наемни цени на земеделската земя, собственост на общината, остават без промяна през следващата година. Това става ясно от предложението, което общинското ръководство е внесло за обсъждане и гласуване в ОбС. Цените са фиксирани в зависимост от категорията на земята. Годишният наем за един декар земя - трета категория, е 15 лева, четвърта – 14 лв., пета – 13 лв., шеста – 12 лв., седма – 11 лв., осма – 10 лв., девета – 9 лв. и десета и пътища – 8 лв.