„Предвид финансово-икономическата криза, в последните години МРРБ изпълнява дейности по Програма "Благоустройствени дейности в населените места" при изключително стеснена финансова рамка. Като се имат предвид финансовите ограничения на бюджета и необходимостта от значителни инвестиции за реализацията на проект „Благоустройствени дейности в с. Трудовец, Софийска област след наводнението от 2007 г. - корекция на коритото на р. Калница", към настоящия момент МРРБ няма възможност да продължи изпълнението на проекта” – това е отговорът на министър Лиляна Павлова на питането на трима народни представители от БСП.
След наводнението през 2007 г., което нанесе огромни щети на инфраструктурата в Трудовец, МРРБ проведе процедура за избор на изпълнители за изготвяне на работни проекти за четири участъка. През 2009 година бяха сключени и договорите, но поради липса на финансиране договорите бяха прекратени.
Народните представители от БСП Кирил Добрев и Корнелия Нинова са задали и въпрос за модернизацията на пътя „Ботевград-Мездра”. Според тях обхождането на Скравена трябва да е от юг, за да не се засегнат плодородни земи и вилната зона.
„Предложението за обхождане на с. Скравена от юг е нецелесъобразно поради следните причини: изместването на трасето от южната страна на с. Скравена ще наложи обхождане и на с. Новачене от юг, което ще удължи с повече от 5 км трасето на път 1-1; характерът на терена е изключително неблагоприятен за построяването на път с параметри, отговарящи за проектна скорост 90 км/ч и габарит Г20.

"В идейна фаза са разработвани и предложени най-добрите проектни решения за трасето. Извършени са необходимите технически и икономически анализи, на базата на които е прието настоящото решение.
Проектът е съгласуван с община Ботевград без забележки. Предвидено е кръгово кръстовище за връзка на селата Скравена и Трудовец, което ще обслужва и вилната зона на с. Скравена.” – пише в отговора си министър Лиляна Павлова. Тя припомня също, че на 5 юни 2012 г. е проведено обществено обсъждане в община Ботевград за изработения парцеларен план. Жалби или възражения от жителите на с. Скравена относно засягането на плодородните им земеделски земи не са постъпили.