Участниците в първия национален референдум са четирима - два на два за двете противоположни тези

Информационно-разяснителната кампания за националния референдум с въпрос: "Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?" се открива на 27 декември 2012 г. и завършва в 24.00 ч. на 25 януари 2013 г.

В България това е първият национален референдум, който се произвежда след демократичните промени.
В историята на страната са известни още национални референдуми за съдене на виновниците за националната катастрофа от ноември 1922 г., за премахване на монархията през 1946 г. и за приемане на Конституцията на Народна република България от 1971 г., сочи справка на БТА.
Участници в кампанията за първия национален референдум са четири инициативни комитета - два на два за двете противоположни тези.
"За" нова АЕЦ ще агитира Инициативният комитет, представляван от Стефан Воденичаров, който събра над 700 хил. подписа в своя подкрепа. Също "за" ще ни убеждават 76-те народни представители, участвали в преформулирането на въпроса.
Други два Инициативни комитета - начело с Иван Иванов и с Мария Капон, ще доказват защо трябва да отговорим с "не" на въпроса.
Всеки един от участниците в информационно-разяснителната кампания може да привлича други лица, които да го подпомагат в разясняване на собствената позиция - "за" или "против" изграждането на нова ядрена електроцентрала, заяви Бисер Троянов , говорител на ЦИК.
За разлика от предизборните кампании, тази за референдума ще се финансира основно със средства на инициативните комитети. Разрешени са и дарения. Един човек може да даде безвъзмездно до 10 хил. лева.
За разясняването на кампанията не се предвижда държавно участие, тъй като тук нямаме налице политически сили, които да са участници, каза Ралица Негенцова, говорител на ЦИК.

Хората, които ще гласуват по настоящ адрес, най-късно до 12 януари трябва да обявят това пред общинската администрация. Така те ще бъдат заличени от списъците по постоянен адрес и включени по настоящ.
На референдума ще гласуваме с бяла бюлетина. Предпочитанията се отразяват върху едно от полетата със знак хикс, изписан със син химикал. Бюлетината се поставя в бял плик и се пуска в прозрачна урна.
Съгласно решенията на Централната избирателна комисия кампанията за референдума за ядрената енергетика трябва да се води на български език, а събранията, обсъжданията и другите прояви, засягащи референдума, да са публични.
На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава. Всеки агитационен материал трябва да съдържа и информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление.

Забранява се унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения ред, до края на деня на референдума. Забранява се поставянето на агитационни материали на 27 януари 2013 г. и до края на гласуването в изборните помещения, както и на разстояние по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение.

Гласуването на 27 януари 2013 г. ще се осъществява на територията на България, включително в дипломатическите и консулските представителства на страната, както и на плавателните съдове, плаващи под българско знаме.
Българските граждани в чужбина ще участват в референдума за развитие на ядрената енергетика в България, гласувайки в посолствата и в консулствата. Секции в чужбина ще се разкриват, ако има подадени поне 20 заявления от български граждани, които имат право и искат да участват във вота. Заявлението трябва да бъде подадено в съответното дипломатическо и консулско представителство най-късно до 1 януари 2013 г., като заявлението е писмено - подава се било лично, било по пощата, обясни Ралица Негенцова.

По-рано през този месец правителството одобри вида и съдържанието на информационния лист за произвеждане на националния референдум
Листът съдържа формулировката на въпроса за референдума, информация за мястото, времето и реда за произвеждането му.
В кратък текст е представена обективна информация за последствията от вземане на решение "за" или "против" развитието на ядрената енергетика чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала.
Законът е визирал висок праг за легитимност на бъдещия национален референдум, отбелязват от ЦИК - активността трябва да е поне колкото е била при предишните парламентарни избори, тоест до урните да отидат поне 4 345 500 души.
Освен това, за да е положителен отговорът от референдума, трябва с "да" да са гласували най-малко 50% плюс един от участвалите в гласуването.