Фондът на библиотеката на МВБУ се обогати с  над 70 нови заглавия, благодарение на щедрото дарение от проф. д-р ик. н.  Манол Рибов. Към чуджоезиковата литература в библиотеката са добавени книги в областта на икономиката, управлението и маркетинга.
Библиотеката на МВБУ разполага с над 7400 тома с научен, учебен и справочен характер в областта на икономиката, управлението, финансите, правото, счетоводството, туризма, психологията, философията, информатиката и чуждоезиковото обучение и над 20 заглавия от периодични издания, които са съобразени с профила на обучение във висшето учебно заведение.


Библиотеката предлага на читателите си разнообразна библиографска информация. Създадени са добри условия за работа на читателите както в традиционната книжна среда, така и в електронната среда, като се предлагат възможности за избор на оптимален начин за получаването на информационни услуги, съобщават от пресцентъра на МВБУ.


Проф. д-р ик. н. Манол Рибов има дългогодишен преподавателски стаж в МВБУ и в други висши училища в страната. Той е председател на Българската камера за образование, наука и култура. Научните му интереси са главно в областта на праксеологията, квалиметрията и управлението на конкурентоспособността в различните сектори на икономиката. Има над 350 публикации, някои от които са публикувани в чужбина, участвал е с тях в различни международни форуми. През 2002 година му е присъдена годишната награда на "CIELA" за авторски принос в икономическата литература. Носител е и на ордена "Кирил и Методий".