През настоящия зимен сезон продължава събирането на данни по т.н. сентинелно наблюдение за заболяемостта от грип и ОРЗ. Регистрираната по тези данни средна за страната заболяемост е 92,75%оо.
В Националната Референтна лаборатория (НРЛ) по “Грип и ОРЗ” към Националния център по паразитни и заразни заболявания (НЦЗПБ) през седмицата са изследвани общо 25 назофарингиални проби от пациенти с грипоподобна симптоматика. Идентифицирани са грипни вируси A (H1N1) при 2  и тип В  при 3 от пробите.


В сентинелното наблюдение през този сезон в Софийска област са включени 11 общопрактикуващи лекари от Самоков, Ихтиман, Своге, Ботевград, Пирдоп и Етрополе.


През изтеклата седмица в областта се регистрира повишаване на заболяемостта  спрямо предходната - 125,94%оо срещу 113,22%оо.
Според данни на Регионалната здравна инспекция – София област, най-много заболявания са регистрирани във възрастова група 5-14 години.