Районен съд – Ботевград постанови, че освобождаването от работа на бившия шеф на Гражданска защита в Ботевград е незаконосъобразно. Според решението на правораздавателния орган Димитър Цолов трябва да бъде възстановен на работа в общинската администрация. В случая страната на ищеца се представлява пред съда от адв. Христо Якимов.
Припомняме, че трудовият договор на Димитър Цолов изтече на 31 юли 2012 г. Кметът Георги Георгиев отказа да го поднови, тъй като шефът на Гражданска защита не успя да установи източника, който периодично обгазява Ботевград. Димитър Цолов обжалва заповедта за освобождаването си в съда.