На извънредната сесия на ОбС, която ще се проведе на 9 февруари, общинското ръководство ще внесе докладна за утвърждаване на бюджетните средства за 2013 год. на училищата в Ботевград и селата. Парите са разпределени на база формула, предложена от директорите на учебните заведения. Формулата включва основни компоненти /единен разходен стандарт за едни ученик - 1342 лв. и брой ученици/ и допълнителни компоненти - 3% резерв за нерегулярни разходи и добавки за: училища в Ботевград с над 500 ученици; училища с под 360 ученици; училища с под 500 и над 360 ученици; квартално училище; учебни заведения в селата с над 200 ученици и училища в селата под 200 ученици.   


Общият размер на средствата за общинските училища през тази година е 3  457 095 лв., с 286 424 повече в сравнение с миналата 2012 год. Ето как ще бъдат разпределени парите по учебни заведения:


-ПМГ “Асен Златаров” – 540 425 лв. /422 ученици/;
-ОУ “Васил Левски” – Ботевград – 382 080 лв. / 306 ученици/;
-ОУ “Н.Й.Вапцаров” – 958 457 лв. /840 ученици/ ;  
-ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” – Ботевград – 368 907 лв. /265 ученици/;
-ОУ “Отец Паисий” – с. Врачеш – 326 056 лв. /232 ученици/;
-ОУ “Свети св. Кирил и Методий” – с. Липница – 135 906 лв. /91 ученици, в бюджета на училището са предвидени 78 293 лв. за общежитие/;
-ОУ “Васил Левски” – с. Литаково – 243 437 лв. /163 ученици/;
-ОУ “Васил Левски” – с. Новачене – 143 394 лв.. /96 ученици/;
-ОУ “Свети св. Кирил и Методий” – с. Скравена – 171 750 лв. /115 ученици/;
-ОУ “Любен Каравелов” – с. Трудовец – 186 684 лв. /125 ученици/.


Резервът във функция „Образование” за 2013 година, в размер на 3%, възлиза на 154 046 лева – 106 920 лева от делегираните бюджети на училищата и 47 126 лева от бюджетите на детските градини. Общината ще предложи тези средства да се използват за масов спорт и спортно-възстановителни дейности на учениците и децата в тренировъчните комплекси „Васил Левски” и „Балкан”.


Тази година за капиталови разходи в училищата ще бъдат заделени 65 275 лева: ПМГ “Асен Златаров”  – 10 375 лв.; ОУ “Васил Левски” – Ботевград – 7 523 лв.; ОУ “Н.Й.Вапцаров” – 20 652 лв.; ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” – Ботевград – 6 515 лв.; ОУ “Отец Паисий” – с. Врачеш – 5 704 лв.; ОУ “Свети св. Кирил и Методий” – с. Липница – 2237 лв.; ОУ “Васил Левски” – с. Литаково – 4007 лв.; ОУ “Васил Левски” – с. Новачене – 2360 лв.; ОУ “Свети св. Кирил и Методий” – с. Скравена – 2827 лв.; ОУ “Любен Каравелов” – с. Трудовец – 3073 лв.


На извънредната сесия кметът Георги Георгиев ще предложи да бъде утвърден преходен остатък в размер на 36 685 лева от делегираните бюджети на училищата за 2012 год.