На 8.03.2013 год. децата от ПДГ към ЦДГ „Еделвайс“  поздравиха своите майки с концерта „Най-хубавият празник“.
С голяма любов и артистичност малчуганите поднесоха няколко драматизирани приказки и разкази, посветени на майките. Накрая им подариха „Грамота за най-добрата мама“. Гостите останаха възхитени!
През цялото време на видеостената имаше илюстрации от драматизациите и рисунки и апликации, направени от децата.
Искам да благодаря на г-жа Т. Цолова и г-жа Д. Пенкова  за направената презентация и реализирането й на концерта. Благодаря също на ръководството на СОУ „Христо Ясенов“ за предоставената ми възможност да използвам залата и техниката им.
Дафинка Томова