За първото полугодие на тази година са одобрени 4 жени за детегледачки по националната програма „В подкрепа на майчинството”. Две от тях са от Ботевград, една е от Скравена и една от Гурково.
Националната програма насърчава заетостта на жените и тяхното професионално развитие чрез осигуряване на грижи за децата им до 3-годишна възраст. Майките, които искат да се включат в програмата, подават молби в Дирекция „Социално подпомагане”. Подборът на желаещите да станат детегледачи се извършва в бюрото по труда. Заплащанате е в размер на 220 лв. при отглеждане на едно дете.