Ръководството на „Биовет” сигнализира днес, че в района на площадката на бившия завод „Пластихим” се разнася остра задушлива миризма, която предизвиква насълзяване на очите. Наша проверка показа, че там действително се усеща същата миризма като при периодичното обгазяване на града, но тя се разнесе бързо от вятъра.
„Мирише на формалин. Разтворът се използва и при производството на пластмасови изделия”, каза пред наш репортер инж.Илия Радев, управител на „Биовет” в Ботевград. Според него фирмата е набедена за обгазяването на града. Инж. Радев изрази съмнение, че миризмата идва от съседното на „Биовет” предприятие за преработка на пластмаса. За да провери дали е вярно това предположение, наш екип посети „Пласт-М”. Управителят Цветан Дамянов обясни, че в случая при преработката на пластмаса въобще не се използва формалин. „Претопяваме пластмасови гранули за производство на различни артикули от същия материал. Предприятието работи от понеделник до четвъртък. В петък работим само, ако имаме извънредни поръчки”, каза той. Дамянов добави, че от седем години работи на тази площадка и според него миризмата идва от „Биовет”. Думите му бяха потвърдени и от охраната на фирмата. „Преди няколко дни тук не можеше да се диша”, каза охранителят.
Нашият екип установи, че в производственото хале на „Пласт-М” не се усеща позната задушлива миризма.