МОМИЧЕТА


Група С


ПМГ Асен Златаров - Словения 42-55, Унгария - Словакия 64-54


1. Унгария 6  2. Словения 5 т 3. Словакия 4 т. 4. България 3 т


Група А


Сърбия - Естония 62-46, Дания - Белгия 52-54


1. Сърбия 6 2. Естония 4 т 3. Дания 4 т 4. Белгия 4 т.


Група В


Хърватия - Чехия 55-54, Китай - Ирландия 81-53


1. Хърватия 2. Китай 3. Чехия 4. Ирландия


Група Д


Франция - Холандия 73-22, Кипър - Гърция 39-34


1. Франция 6 т. 2. Холандия 5 т. 3. Кипър 4 т. 4. Гърция 3 т.


Група Е


Германия - Швеция 123-12, Бразилия - Израел 59-47


1. Германия 6 т. 2. Бразилия 5 т. 3. Израел 4 т. 4. Швеция 3 т.


Група F


Турция - Финландия 77-59, Люксембург - Индия 92-60


1. Турция 6 т. 2. Финландия 5 т. 3. Люксембург 4 т. 4. Индия 3 т.


МОМЧЕТА


Група Е


ПГ по КТС - Чехия 85-72, Дания - Финландия 57-59


1. Финландия 2. Дания 3. България 4. Чехия


Група А


Сърбия - Ирландия 91-57, Китай - Белгия 95-53


1. Сърбия 2. Китай 3. Белгия 4. Ирландия


Група В


Турция - Холандия 124-61, Бразилия - Израел 74-65


1. Турция 2. Бразилия 3. Израел 4. Холандия


Група С


Унгария - Латвия 76-40, Гърция - Австрия 91-69


1. Унгария 2. Гърция 3. Латвия 4. Австрия


Група Д


Словения - Косово 109-36, Кипър - Чили 59-52


1. Словения 2. Кипър 3. Косово 4. Чили


Група F


Франция - Люксембург 79-68, Хърватия - Словакия 85-61


1. Франция 2. Люксембург 3. Хърватия 4. Словакия