На днешната извънредна сесия Общинският съвет даде съгласие да се извършат необходимите вътрешни компенсирани промени във връзка с изграждане на многофункционална спортна зала в Ботевград и изграждане на канализационна мрежа в Гурково. За доизграждането на първия обект общината ще осигури 5 041 000 лева, а средствата за втория ще бъдат увеличени от 40 000 на 150 000 лева. С тези промени ще бъде актуализиран бюджетът и инвестиционната програма на Община Ботевград за 2013 година. Като източници за финансиране на двата обекта се посочват: собствени приходи на общината, допълнително финансиране от държавата /изравнителна субсидия/ и ползване на банков кредит.
В хода на обсъждането на докладната съветникът Иван Гaвалюгов попита какви средства са изплатени до момента за изграждане на залата от банковият кредит – овърдрафт, в размер на 3 000 000 лв., който общината изтегли през миналата година за тази цел, и има ли яснота дали рамката на бюджета ще се увеличи, или ще бъде направена вътрешна компенсация за осигуряване на част от финансирането.
Кметът Георги Георгиев обясни, че договорът с фирмата, която изгражда залата, е на стойност 7 020 000 лева. „През миналата година общината е платила 1 900 000 лева, а през тази трябва да изплати останалите средства. Що се отнася до кредита – овърдрафт, той е изтеглен, съгласно Решение на ОбС, и стои непокътнат. От 3-те милиона не сме използвали нито лев. На този етап няма да ползваме тези средства. Посочили сме три източника за осигуряване на необходимата сума – от реализиране на продажби на общинска собственост - имаме нещо предвид, трябва много сериозно да си свършим работата по събиране на задължения от данъци и такси, очакваме допълваща целева субсидия от държавата, каза в отговор Георги Георгиев. –Разбира се, ако нещата в държавата се развият така, че да можем да получим някаква допълнителна финансова подкрепа, тя ще бъде при всички положения целева, няма да се изразходват средствата, гласувани на днешната сесия", допълни той. 
Да припомним, че правителство на Бойко Борисов обеща да осигури 5 000 000 лева за изграждане на спортната зала. Сумата обаче не бе отпусната до момента, в който то подаде оставка. Временното правителство не се ангажира да осигури обещаните средства за довършване на обекта.