Във връзка с обновяването на площадното пространство в Литаково и оформянето на цветна градинка в централната част, кметът на селото – Пешо Младенов, предлага на общинското ръководство да бъде поставена нова автобусна спирка в центъра.  


Младенов посочва още, че старата е в окаяно състояние и не подлежи на ремонт, тъй като металната й конструкция е изгнила и се разпада.


От приложената оферта на фирма „Еврометал строй – В“ за изработка, доставка и монтаж на нова автобусна спирка, става ясно, че спирката ще струва малко под 6 000 лв.


Докладната записка за отпускане на средствата е внесена за гласуване в Общинския съвет.