Информацията е предоставена от Община Правец. Публикуваме пълния текст без редакторска намеса.
 
В рамките на проект „Насърчаване на трансграничното сътрудничество за развитието на социалната спортна инфраструктура в общините Правец и Пирот”, Община Правец, като водещ партньор от българска страна и бенефициент по Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) България – Сърбия, отговаря за цялостното управление и координация на проекта. Съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ РД–02–29–215 / 28.07.2011 г., община Правец реализира съвместно с община Пирот общата и специфичните цели на проекта – да насърчи трансграничното сътрудничество чрез модернизацията на социалната инфраструктура в областта на спорта в Правец и Пирот, допринасяйки за устойчивото развитие на спорта за жителите от региона от всички възрастови и социални групи. Специфичните цели на проекта са:
Изграждане на лекоатлетическа писта в Правец и на външен спортен комплекс в Пирот;
Създаване на условия за достъп до спортни занимания за хора в неравностойно положение и хора с увреждания;
Разработване на съвместен стратегически документ, за подобряване на физическото възпитание и спорта.
Бюджетът на проекта е 598 734,39 EUR. Под ръководството на кмета на община Правец – г-н Румен Гунински, съвместно с кмета на община Пирот – г-н Владан Вашич, проектът изгражда и насърчава устойчивото сътрудничество в сферата на спорта и спортно ориентираните дейности, допринасяйки по този начин и за социалното и икономическо развитие на трансграничния регион. Ръководител на проекта е г-н Красимир Петков. Съгласно графика за изпълнение, дейностите, заложени в проектното предложение, се очаква да приключат на 12 юни 2013 г.