Днес връчиха ваучери за закупуване на учебни пособия на ученици по инициативата „Образованието е сила“ на Елаците-Мед и Геотехмин


Инициативата „Образованието е сила“ на Елаците-Мед АД и Геотехмин ООД е свързана с подпомагане с ваучери за учебни пособия и книги на ученици с успех над 5.50 от социално слаби семейства, или деца, чиито родители получават месечни помощи. 
Броят на учениците за всяка община е определен по ясно зададени от дарителя критерии: успех и социален статус. Данните са получени от общините и регионалните дирекции за социално подпомагане.
Ваучери за закупуване на учебни пособия и книги за 2013 получиха близо 350 ученика от тринадесет общини на чиято територия работят дружества от групата ГЕОТЕХМИН: Етрополе, Пирдоп, Мирково, Чавдар, Челопеч, Златица, Антон, Елин Пелин, Годеч, Копривщица, Лом, Берковица и Белоградчик.
Учениците от община Етрополе, които получават ваучери по програмата, са 68 души. 
В Актовата зала на СОУ „Христо Ясенов“ – гр. Етрополе този предобед директорите на училищата от общината получиха ваучерите на поверените им учениците: на СОУ „Христо Ясенов” Етрополе – 36 ваучера, Професионалната гимназия – 10, ОУ „Христо Ботев” Етрополе – 10, ОУ „Христо Ботев” с.Лопян -6 и на ОУ „Георги Бенковски” с. Малки Искър – за 6 ученика.
Връчи ги инж. Валентин Цацов – заместник-директор на Рудничен комплекс „Елаците мед” АД.
Присъстващите в залата ученици бяха поздравени от Диана Марини, експерт „Връзки с обществеността“ в „Геотехмин“ ООД, която се обърна специално към тях с думите, че най-важното нещо за тях трябва да бъде знанието.
На тържественото връчване присъства кметът на общината инж. Богомил Георгиев, заместник-кмета Росица Христова, главен инспектор „ПКВ” Росица Иванова. Бяха още директорите и учители от общинските училища и ученици от СОУ „Христо Ясенов”.