Две по програма и една допълнителна точка разгледаха на днешното си заседание общинските съветници:
1. Отмяна на предишно решение № 71 от 23.04.2013 г.
2. Упълномощаване на представител в Общото събрание на акционерите на УМБАЛ „Св.Анна” – София АД.
3. Внесено от кмета инж. Богомил Георгиев предложение за еднократно стимулиране на учениците от СОУ „Христо Ясенов” и Професионалната гимназия, които са завършили средното си образование за учебната 2012/2013 година с успех над 5,50.
• Вземането на решения по първите две точки се наложи след
освобождаването на Красимир Живков от длъжността областен управител на софийска област.
С отмененото днес решение той беше упълномощен да бъде представител на Община Етрополе, която е акционер, в Общото събрание на акционерите на УМБАЛ „Св.Анна” – София АД.
Днешното решение гласи: „Упълномощава Областния управител на Софийска област или временно изпълняващ длъжността Областен управител на Софийска област, или упълномощено от него със Заповед за заместване лице, да представлява Община Етрополе на всички редовно и извънредно свикани през 2013 година общи събрания на акционерите на УМБАЛ „Св.Анна” – София АД.”
• В подкрепа на своето предложение за отпускане на еднократно финансово стимулиране в размер на 100,00 /сто/ лева, кметът инж. Богомил Георгиев посочва, че през тази учебна година 32 от СОУ „Христо Ясенов” и 2 от Професионалната гимназия са завършили средното си образование с отличен успех над 5,50.
Към предложението е приложен списък на учениците.
И по трите точки от дневния ред решенията бяха гласувани с пълно болшинство и без коментари.