Общината предлага чрез публичен търг с тайно наддаване да бъдат продадени пет имота – частна общинска собственост. Единият от тях е апартамент в ЖК „Саранск”. Жилището е с площ 68.14 кв.м. Неговата начална тръжна цена, определена от лицензиран оценител, е 20 000 лева. Вторият имот се намира ул. „Гурко”, преди Агроаптеката. Той представлява част от парцел със застроена сграда с площ 123 кв.м. Определената начална тръжна цена на имота е 49 000 лева.
Останалите три парцела се водят на улица „Захари Стоянов”. Те са последните, които влизат в регулация в южната част на града, след жилищен комплекс "Панорама". След тях започват земеделските земи. Имотите са с незастроени площи от  4 841 кв.м, 8 053 кв.м и 7 478 кв.м. Лицензиран оценител предлага следните начални пазарни цени: 256 573 лв.; 426 809 лв.; 396 334 лв. И трите имота са отредени за жилищни нужди. Това е посочено в докланата до ОбС, която ще бъде обсъдена и гласувана на предстоящото заседание.