Кметът Георгиев е внесъл докладна в ОбС, с която предлага да бъде обявено за продажба фоайето на първия етаж на Младежкия дом. Обособената част е със застроена площ от 258.95 кв.м. Определената първоначална тръжна цена на обекта е 647 400 лв.

На предстоящата сесия градоначалникът ще поиска съгласието на съветниците да бъде обявена за продажба и обособена част от болницата. Тя включва едноетажна стоманобетонна сглобяема сграда – гаражи и хладилен склад.
Новообразуваният урегулиран поземлен имот е с площ от 1040 кв. м., а застроената площ възлиза на 465 кв. м. Според доклада на лицензирания оценител препоръчителната първоначална тръжна цена на обекта е 256 000 лв.