До края на август в Дирекция Социално подпомагане в Ботевград са постъпили 200 молби за еднократна помощ за първокласници.  От тях 194 са  одобрени и парите са преведени по банковите сметки на нуждаещите се. В два от случаите става дума за близнаци, съобщи Атанас Танчев, временно изпълняващ длъжността директор на Социално подпомагане.  В сравнение с миналата година  молбите за подпомагане са се увеличили. За същия период м.г. е имало 176 молби.
Тази година помощите са увеличени от 150 на 250 лева. Право на тях имат семействата, чийто доходи са под 350 лева месечно за всеки член.
Крайният срок за подаване на молби за еднократна помощ за първокласници е до края на месец септември, припомнят от дирекция „Социално подпомагане”