След края на днешното заседание на Общинския съвет думата поиска кметът Георги Георгиев, който заяви следното: „Уважаеми дами и господа общински съветници, Вие знаете, че през последните няколко месеца в тази зала, включително и от общински съветници, се разнасяха неоснователни приказки, твърдения и изказвания за нередности, свързани със строителството на централната градска част, така наречена Форум – Ротондата, както и за ремонта на спортните площадки до зала „Балкан” - със съблекални, бани, площадни пространства, паркинг, огради, който бе осъществен по Програмата за трансгранично сътрудничество между общините Ботевград и Палилула – Сърбия. Явно от тези изказвания е произтекла, не съм се интересувал дали е анонимно, или явно писание, проверка от страна на две институции – ДНСК и Министерство на регионалното развитие. Извършена беше двуседмична проверка от инспектор на ДНСК по цялото строителство и документация на площад „Форум”. В протокола не беше отразено никакво нарушение или заобикаляне на някакви закони – частично или цялостно, от страна на община Ботевград. Няма нито една забележка. Всичко е изпълнено така, както е по закона.
По отношение реализацията на проекта по програмата за трансгранично сътрудничество – извършена беше проверка от експерти от Министерството на регионалното развитие, конкретно от ОП „Регионално развитие”. Там не само, че не бяха намерени и не бяха констатирани никакви нарушения и отклонения при изпълнението на проекта, а напротив – проверяващите имаха честта и доблестта да стиснат ръката на кмета и да кажат: „Браво, г-н кмете, ще се радваме, ако всички общини така си изпълняват проектите!”. Въпросното докладване го правя не заради друго, а за да има много добър резултат в Общинския съвет за това какво се говори и какво се случва в действителност.”.
Кметът допълни, че ще информира съветниците за резултатите от всички такива проверки, предизвикани от „клевети, оклеветявания и набеждавания”, насочени срещу него или общинската администрация.


По отношение на проверката на РДНСК, относно документалната и процедурна изрядност на строителството на Ротондата, не успяхме да се свържем с представител на контролния орган, за да потвърди казаното от кмета Георгиев. Репортер на botevgrad.com обаче успя да се свърже с представителя на регионалното министерство Станислав Дилковски от отдел "Законодателство и нередности" , главна дирекция "Управление на териториалното сътрудничество". Според думите му все още няма окончателен резултат от проверката на сигнала за извършени нередности при реализацията на  проекта за модернизация на спортните площадки. „В момента резултатът се обработва. Имало е посещение на наш представител, който е  извършил проверка на място, но същевременно с това се извършва и подробна документална такава, като се сравняват предвидените в проекта и на практика извършени дейности. Ние имаме тримесечен срок по закон, в който трябва да се произнесем по подадения сигнал, след като направим всички необходими проверки”, каза Станислав Дилковски и допълни: „Нямам представа на какво основание кметът на Ботевград прави това изказване! Проверката все още не е приключила.”.