През 1985 г. ООН обявява 5 декември за Международен ден на доброволеца.
На този ден световната организация приканва правителствата и неправителствените организации във всички страни да изкажат уважението и благодарността си към доброволците и да дадат по-голяма гласност на дейността им.
 
В Етрополе също има сформиран доброволчески отряд от 10 човека. Максималният брой на отряда е от 15 човека.
Опознавателната среща с присъствалите част от доброволците от Етрополе се проведе в РС „Пожарна безопасност и защита на населението”. Началникът на Регионалната служба главен инспектор Светослав Стефанов и неговият заместник инспектор Ивайло Диков представиха на присъстващите доброволци  личния състав, техниката и оборудването в службата.
След като доброволците също се представиха, бяха запознати  с Наредбата, която регламентира работата, взаимоотношенията и всичко останало, което е свързано с доброволческата им дейност.
С презентация бяха показани кадри от живота, техниката и екипировката на Противопожарната служба. Напомнени бяха и  от по-значими моменти от дейността на служители й, като големия пожар в землището на с. Брусен и други подобни случаи.
След това на доброволците бяха показани наличната техника и оборудването, с което   работят етрополските пожарникари: пожарни коли и индивидуална екипировка, като им беше показано предназначението и  работата с тях.