Няма коледни бонуси в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, не знам да има и в други министерства.

Това каза пред журналисти в Министерски съвет министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков.

Има отвреме-навреме разпределение от останал фонд „Работна заплата”, когато има икономии, каза министърът. Той заяви, че в редица дружества, които започват да работят по-добре, профсъюзите по места използват това, за да искат допълнителни бонуси. Според министъра – това не е правилният подход. В Мини „Марица изток” например има по-добри финансови резултати от очакваното и там бонусите доближавали 2000 лева.

Трайков съобщи, че продажбата на 33-процентния държавен дял в капитала в "ЕВН България Електроснабдяване" АД и "ЕВН България Електроразпределение" АД на фондовата борса показва, че се надвишават първоначалните оценки.

При заложени 78 млн. лева за стойността на пакета, приходите са 92 млн. лева, като все още има 600 акции, които остават за утре, така че се надвишават първоначалните ни оценки, каза министърът.

Българската агенция за инвестиции е организирала представяния в Лондон, Франкфурт, Виена, Цюрих и София, свързани с продажбата на миноритарните дялове на държавата в електроразпределителните дружества, всяко едно е струвало около 100 000 лева. Днес Министерският съвет е решил да се възстановят тези средства по бюджета на МИЕТ.

На днешното заседание правителството е приело методология за разходоориентирано изчисляване на таксите, които държавата събира от гражданите и от бизнеса.

Първоначалните преценки са за обща сума между 50 и 200 млн. лева годишно, които в по-голямата си част се използват за администрацията, за така наречените ДМС-та.

Всички министерства трябва по такъв начин да променят таксите си, че те да отговарят на действителните разходи по извършването им и да не се използват като начин за допълнителни приходи от държавната администрация, каза министърът.

Методологията е приета на вносител, за да се изчистят юридически подробности. За следващата бюджетна процедура всички такси ще бъдат съобразени.

По думите му – някои такси ще се повишат, но става дума за по-малката част. Като цяло нетният