Защо при изграждането и въвеждането в експлоатация на площадката за игра на новооткрития обект „Ротонда и околно пространство в централна градска част - "Форум“ не са спазени изискванията на Наредба №1 на МРР за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра? Кой носи отговорност за неправомерното въвеждане в експлоатация на това съоръжение и какви мерки ще предприемете за отстраняване на нередностите и привеждането на площадката във вид, съответстващ на нормативните изисквания?


На детската площадка всички съоръжения са доставени от фирма от Провадия. Самата фирма дойде на място и извърши монтаж, съгласно технологичните изисквания по нормативните уредби. Площадката е въведена в експлоатация. При Третата проверка, която бе извършена от ДНСК по жалба на Якимов, на Яница Иванова, Петър  Батев, Кольо Колев и Антон Стоянов, не е установено незаконно строителство. Единствено там ни е направено едно предписание да поставим табела с надпис, който да напомня на родителите, че трябва да съпровождат децата и наблюдават децата си на детската площадка. Табелета вече е поръчана.


На въпроса на Йорданка Лалчева дали е удовлетворен от отговорите, Гавалюгов отвърна, че ще даде аргументиран отговор с кой от отговорите е съгласен и с кой не, ако му бъде дадено време в общинския вестник или телевизия.
Аз не мога да те спра, г-н Гавалюгов. Кметът не може да се намесва. Ако журналистите имат интерес, да Ви пишат…Ако имаш нещо, кажи ми го тук!”, отговори кметът. Йорданка Лалчева допълни: „Как ще задължиш bTV да те излъчва, например?!


„Тогава съгласен ли сте, г-н кмете, да поканим служители на РДНСК – София област да проверят специално детската площадка и да напишат колко несъответствия има тя с наредбата. Преди няколко дни, когато се проведе общественото обсъждане на бюджета, Вие казахте, че „ако трябва да се изпълним всички изисквания, по-добре да премахнем площадката”. Това са Ваши думи. Нека поканим комисия от РДНСК и главния архитект да се произнесат какви изисквания са спазени и какви не при изграждане на площадка, за да не ни обвинявате в клеветничество”, контрира Иван Гавалюгов.


Кметът заяви категорично, че не е съгласен, като се обоснова така: „Каквото е трябвало общината да изпълни по закона, го е направила. Аз няма да поканвам четвърти път, за да Ви угаждам на Вас, които негодувате.”.