Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на Софийска област проведе заседание, на което беше обсъден държавният план-прием за учебната 2014/2015 г. на държавните и общински гимназии, професионалните училища, паралелките за придобиване на професионална квалификация в основните, прогимназиални, средни общообразователни и специални училища. На заседанието присъстваха Мила Манчева – началник на РИО - Софийска област, кметове, представители на синдикалните организации, общински експерти.


При откриването на заседанието заместник-областният управител Даниела Бакърджиева подчерта, че образованието е един от приоритети  в програмата на кабинета на Пламен Орешарски. Мерки ще бъдат предприети за реформиране на професионалното образование и обучение и обвързването му с потребностите на пазара на труда. След като бъде гласуван нов Закон за професионалното образование и обучение, приоритет ще стане именно обучението чрез осъвременяване на учебното съдържание в партньорство с браншовите организации. Предвижда се въвеждането на защитени професии, необходими за развитието на регионите и стратегическите отрасли на икономиката. Модернизирана ще бъде материално-техническата база на учебните заведения. Това стана ясно на заседанието на Областния съвет за развитие.


От своя страна повечето от експертите и директорите на учебни заведения в Софийска област бяха категорични, че делегираните бюджети са по-скоро пречка  за развитието на пълноценен учебен процес. Отчетена бе и необходимостта от по-голяма активност на самите училищни ръководства в контактите с бизнеса.   


В хода на дискусията беше разгледан и с почти с пълно мнозинство (само един „въздържал се”) беше гласуван държавният  План-прием за учебната 2014/2015 г.