От Европейския център за контрол на заболяванията /ЕЦКЗ/ е получена информация за отделни случаи на заболявания и епидемични взривове от морбили в страни от Западна Европа / Австрия, Швейцария, Великобритания, Германия, Италия и др./, съобщиха от РИОКОЗ.
Препоръката на ЕЦКЗ  и министерството на здравеопазването е лицата, които планират пътуване в чужбина, да проверят имунизационния си статус и тези, които не са ваксинирани да си направят една доза ваксина МПР/морбили, паротит, рубеола/.
Имунизациите се извършват в имунизационния кабинет на РИОКОЗ-Софийска област, на адрес: София, ул. “Неофит Рилски”64 от 10-то число на всеки месец от 9 до 13 часа всеки работен ден.
За лицата, родени от 1982 до 1992 година имунизацията е безплатна. Другите възрастови групи заплащат съгласно утвърдена тарифа.
Важно е да се знае, че тези, които са се имунизирали против паротит /заушка/ през 2007 и 2008 г, не трябва да се имунизират отново, защото приложена им ваксина е комбинирана.