Със заповед №ОА-137/09.03.2020 г., на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.63 от Закон за здравето и във връзка със Заповед №РД-01-105/02.03.2020г. на  Министъра на здравеопазването и Министъра на вътрешните работи е назначен общински кризисен щаб за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Ботевград и с цел предотвратяване разпространението на заболяването COVID -19 (инфекциозно заболяване, причинено от коронавирус 2019-nCoV).


Кризисният щаб е в следния състав: 


Председател: Иван Гавалюгов – кмет на община Ботевград


Членове: 1. гл. инспектор Красимир Кирилов – началник на РУ на МВР – Ботевград


2. гл. инспектор Тодор Тодоров – началник на РСПБЗН - Ботевград 


3. д-р Витка Атанасова – микробиолог в МБАЛ Ботевград 


4. Стела Иванова – здравен инспектор в РЗИ – Софийска област


5. д-р Красимир Стаменов – гл. инспектор ОДБХ – ЗЖ – София област


6. д-р Георги Гергинов -  гл. инспектор ОДБХ – КХ – София област


7. Стефка Граматикова – секретар на община Ботевград


8. Кметовете на кметства на територията на Община Ботевград. 


Първото заседание на щаба е насрочено за 15:00 часа на 09.03.2020 г. в сградата на ОбА – Ботевград. 


Със своя Заповед №РД-01-117/08.03.2020 г. министърът на здравеопазването разпорежда на територията на всички области в страната:


1. Да бъдат преустановени посещенията на културни мероприятия, в т.ч кина;


2. Провеждането на спортни мероприятия да се извършва без публика;


3. Забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват деца;


Копие от заповедта, чрез кмета на Община Ботевград е разпратено до ръководителите на: НЧ „Христо Ботев 1884“, Исторически музей – Ботевград, ОП „Балкан“, председателите на читалища, спортни клубове в Община Ботевград, кметовете и кметските наместници.