На стола на областния управител - Емил Иванов, за един ден седнаха Цветозара Стоянова и Петьо Петков  от ХІІ “д” клас на ПГТМ „Христо Ботев” – Ботевград, специалност “Бизнесадминистрация”. Младите мениджъри бяха придружени от преподавателката Надежда Василевска. Това съобщиха от пресцентъра на Областната администрация.
Главният секретар на Областната администрация Валентин Миладинов запозна участниците в инициативата „Мениджър за един ден” с работата в областните администрации и задълженията на държавните служители. Учениците имаха възможност да проследят обработката на текущите преписки, с която започва всеки работен ден на областния управител.
Цветелина Бельовска - началник отдел „Държавна собственост”, въведе възпитаниците на ПГТМ в работата на служителите от отдела и ги запозна с правилата за организация на документооборота в Областната управа.