За поредна година ученици от Профилирана природо-математическа гимназия  „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ се включиха в инициативата „Мениджър за един ден“, която тази година премина под наслов ,,Вдъхнови бъдещето”.                                                  


Готови да опознаят професиите, да покажат своите организаторски умения и лидерски качества, да надградят, водени от любопитство и любознателност, гимназистите приеха предизвикателството да прекарат един реален работен ден в учебното заведение, влизайки в ролята на директор и преподавател по избрана от  тях дисциплина.


Милен Яничков от XI б клас получи възможността да заеме ръководния пост, макар и за ден, приветстван  лично от госпожа Даниела Колева, която го запозна с нормативната уредба и правилниците, касаещи дейността на всяко училище. Те посетиха и някои от часовете на „новите учители“ днес.


А ето и останалите участници, участвали в "Мениджър за един ден":


1. Ивета Иванова - XII б кл. - FactSet - директор "Изследователска и развойна дейност" – Монте Карло, базирани аналитични модели, гр. София;


2. Йордан Беров- XII б кл. - Service Desk Team Manager at Experian, София;


3. Силвия Иковска - XII б кл. - Telelink - директор, облачни услуги и развитие на приложения - София;


4. Поля Йорданова - XI г кл.- Колонад  Иншурънс Ес Ей–София, клон България;


5. Стефан Стефанов - XII а кл. – учител по Физика и астрономия;


6. Николета Цветкова - XII в кл. – учител по Химия и опазване на околната среда;


7. Иван Вилани - XII в кл. – учител по Химия и опазване на околната среда;


8. Панталей Върбин - IX б кл. - учител по Информационни технологии; 


9. Иванина Иванова – IX г кл. учител по Български език и литература


Джуниър Ачийвмънт България организира инициативата за 17-та поредна година. През пролетта организацията получи специалната награда на Комисията по етика към Българското дружество за връзки с обществеността и първа награда за програма от нестопанския сектор, а имено за „Мениджър за един ден“


По време на програмата, както всяка година, утвърдени професионалисти от всички сфери на бизнеса и обществения живот и държавни управници дават възможност на младежите да се запознаят с реалната работа на съответната организация. 


"Мениджър за един ден" е най-разпознаваемата инициатива за кариерно ориентиране в страната, с над 16 години история и доказана полза за участниците.


Дава възможност на участниците да изберат подходящата за тях професия и да научат как да бъдат успешни в кандидатстването за работа.


Участието в инициативата развива уменията  на младите хора и засилва тяхната увереност в собствените сили. Служи за мост между бизнеса и бъдещите кадри.