Министър Михайлова ще изпрати писма до кметовете, че на 26 и 27 април общините ще бъдат освободени от дължимите отчисления за количествата депонирани отпадъци


За трета поредна година Министерство на околната среда и водите е партньор на кампанията на bTV „Да изчистим България за един ден“. Министър Искра Михайлова ще изпрати писма до всички кметове на общините в страната и до НСОРБ за съдействие и координация на дейностите по транспортиране на отпадъците, събрани по време на почистването.


На 26 и 27 април 2014 г. общините ще бъдат освободени от дължимите отчисления  за количествата депонирани отпадъци, за да бъдат насърчени да организират събирането на отпадъка от своята територия. Ще бъде осигурен свободен достъп до съществуващите общински и регионални депа за транспортните средства, които ще се включат в инициативата.


Със средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС),  МОСВ  ще предостави за кампанията 38 500 чувала и 38 500 чифта ръкавици, които ще бъдат разпределени по общини в страната.


Министерството ще предостави на областните администрации 3550 единични  ваучери за гориво, всеки на стойност 20 лева, които ще бъдат разпределени от ПУДООС на  база официално публикувани данни за събраните количества отпадъци по области през  2013 г.   


В деня на почистването във всички 16 регионални инспекции по околната среда и водите на територията на страната ще има Зелен телефон за въпроси на гражданите, свързани с организацията по предаване на отпадъците.