Отчетно-изборно събрание имаше снощи в Клуба на дейците на културата в Етрополе.
Събранието обсъжда и прие отчета за дейността на Сдружението „Клуб на дейците на културата" - гр. Етрополе за периода периода 2011г. – 2014 г., след което  избра нов управителен съвет на Сдружението „Клуб на дейците на културата" - гр. Етрополе, председател на управителния съвет  и контролен съвет на  Сдружението „Клуб на дейците на културата".
Ето и част от свършеното, което председателят Павел Билев отчета на събранието:
• 15.2.2011 „Вечер на любовната поезия и музика в клуба на дейците на културата"  литературно-музикална вечер с участие на местни творци.
• 2.3.2011 „Творческа среща с Вълчан Вълчанов" посветена на творчеството на Вълчан Вълчанов - певец, музикант и композитор.
• 14.4.2011 Среща на литературния кръжок „Христо Ясенов" с местни поети
• 20.4.2011 Отбелязване деня на самодееца
• З.Май.2011 „Тематична вечер за рода Кринчеви в Клуба на дейците на културата"
вечер под мотото „Род и памет".
• 27.5.2011 Представяне песните на състава на Николай Христов
• 26.11.2011 Творческа среща между членовете на културните клубове в Етрополе и Тетевен се проведе в гр. Тетевен.
• 22.12.2011 членове на "Клуба на дейците на културата" се събраха да отбележат 30 години от първото общо събрание на клуба.
• 13.3.2012 Представянето на новия самостоятелен албум „Сянка на мъж" на певицата Вили Рай бе организирано от Клуба на Дейците на Културата в Китайски ресторант гр. Етрополе.
• 28.6.2012 Вечер посветена на творчеството на Георги Билев.
• 15.9.2012 Вечер на българската поп и рок музика в Етрополе с участието на Кристиян Григоров, Христина Пешева и Станимир Илчев от Етрополе и Любомира Вушева от Ботевград, изпълниха песни от новия български рок.
• 12.4.2013 Творческа среща между членовете на културните клубове в Етрополе и Тетевен, която се проведе в гр. Етрополе.
• 3.6.2013 Вечер с творческо студио „Акварели" и поетесата Бистра
Александрова след XVI-я международен фестивал .Море и спомени'2013"
• 31.10.2013 Вечер на театралите след представянето на „Господин
Балкански" на театралния фестивал в Самоков.
На събранието бяха предложени редица идеи, с които Клубът да се превърне в център за генериране на идеи и ръководство на цялостната културна дейност в цялата община.
Беше избран Управител съвет от 5 члена, в който влизат: Павел Билев, Румяна Вутова, Николай Пенчев, Марин Дицов и Наталия Цветкова.
Павел Билев беше избран отново за председател на Клуба на дейците на културата.
За председател на Контролно-ревизионната комисия избраха Венцислав Вълов, а в
нейния 3-членен състав влизат още Иван Хлебаров и Марин Кубетски.