Снощи, на 23 октомври т.г., Регионалният клуб „Традиция” се отчете за едногодишната си дейност.
Преди да започне разглеждане на представените в предварително обявения дневен ред документи, 8 от членовете: Пламен Петков, Иван Пантев, Марин Начев, Николай Пенчев, Маргарита Цанова, Бистра Георгиева, Иван Кринчев и Марин Кубетски бяха наградени с книгата „Бойните маршове на честта и славата на България”. Венета Гергова - заместник-кмет на Общината връчи книгите от имато на председателя на регионалния клон "Традиция" инж. Богомил Георгиев.
Директорът на Историческия музей Наталия Цветкова представи отчетния доклад.
„Регионален клон „Традиция" - гр. Етрополе е основан на 01.12.2012 г. от 22 човека.
През отчетния период 18.10.2014 г. - 22.10.2015 г. бяха приети трима нови членове - Стоян Пантев, Валентин Василев и Леонора Микова. Напуснали и отпаднали няма. Към момента членският състав е 33 човека.
В детска секция „Млад родолюбец" към момента членуват 10 деца от СОУ "Христо Ясенов" в гр. Етрополе.
За отчетния период от 18.10.2014 г. до 22.10.2015 г. бяха решени редица организационни задачи…” – се казва в доклада.
И още: „През отчетния период основните задачи и цели за изпълнение бяха залегнали в Годишния план на РК. „Традиция" - гр. Етрополе за 2015 г. В нашата дейност определящо бе реализиране целите на НД „Традиция", записани в неговия Устав, както и задачите, залегнали в годишния план. Регионален клон „Традиция" - гр. Етрополе осъществяваше широка културно-просветна дейност за издирване, съхраняване и популяризиране на местните и национални традиции”.
За трета поредна година наши членове участваха в ритуала по посрещане на участниците в зимния поход до връх „Свети Атанас" в Етрополе. През отчетния период наши членове са участвали в 11 възстановки, организирани от НД:  „Освобождението на Ихтиман", "3имният преход през Троянския Балкан", „Заклятието на оборищенци", „Мъжество и саможертва", „Убийството на войводата Георги Бенковски и залавянето на неговите четници в местността „Костина" в Тетевенския балкан, „Последният бой на Ботевата чета" на връх Околчица във Врачанския балкан, в местността „Десеткар" в село Черни Вит.
Участвахме във възпоменателното тържество, посветено на 138 г. от гибелта на Ботевите четници кап. Никола Войновски и Илия Пандурски, 100 г. от Първата световна война в Плевен, Парад на униформите в гр. Копривщица.
В историческите възстановки активно се включиха Иван Пантев, Марин Начев, Пламен Петков, Георги Георгиев, Станислав Станев, Стоян Пантев, Иван Кринчев и др. Огромна подкрепа, с оръжие и униформи за участията ни получихме от членовете на НД „Традиция” Иво Танчев, Огнян Маринов, Цветелин Радулов и др… 
За втора поредна година, по инициатива на кмета на община Етрополе инж. Богомил Георгиев и управител на РК „Традиция" - гр. Етрополе, на 23 ноември 2014 г. се организира и проведе историческата възстановка „Освобождението на Етрополе"…
Добрите взаимоотношения с ръководството на община Етрополе и ОбА, с НД „Традиция", с Регионалните клонове от страната, с Историческия музей, са главния фактор за добрата организация и успешното провеждане на възстановката на 23.11.2014 г. в Етрополе, с което се утвърди името и авторитета не само на нашия клон, но и на община Етрополе.”
В доклада се посочват и редица други мероприятия, организирани от Клуба. За  пълноценното участие в посочените  мероприятия, членовете разполагат със съответните за отделните случаи униформи и въоръжение.
На базата на доклада и направените предложения, събранието прие годишния план за работата на Клуба през 2016 година. Прие и отчета на Контролната комисия за финансовото състояние, след което се утвърдиха новите ръководните органи на Клуба за предстоящия период.
Клубен съвет: инж. Богомил Георгиев, който беше утвърден за председател, Наталия Цветкова, Веселка Лакова и Иван Пантев.
Контролна комисия: Иван Чиков, Йорданка Благова и Евгения Христова.
Бяха утвърдени и делегатите за годишното отчетно-изборно събрание на НД „Традиция”.
Събранието прие становището да остане за след изборите разглеждане на въпросите около предстоящото честване на Освобождението на Етрополе и отново разиграване на възстановката на събитията.